Y Cynllun Datblygu Gwledig

Strategaeth Datblygu Lleol

Mae'r Strategaeth Datblygu Lleol yn strategaeth ac yn gasgliad o weledigaethau hir dymor sy'n cael eu gosod i wella Sir Benfro.

Mae partneriaeth Sir Benfro Ymlaen yn cytuno bod gan yr holl ddatganiadau o weledigaeth rywbeth i'w ddweud am yr hyn yr ydyn ni'n ceisio'i gyflawni yn Sir Benfro, a dylai'r Cynllun Datblygu Gwledig gyfrannu mewn ffordd real a pharhaol at y gweledigaethau hyn.

Cynlluniwyd prosiectau'r Cynllun Datblygu Gwledig hefyd i gysylltu â'r Strategaeth Datblygu Lleol. Ar hyn o bryd, rydyn ni ar Gynllun Busnes 2 sydd â 2 prosiect ar waith ar draws Sir Benfro, gan gwmpasu sectorau economaidd a chymdeithasol eang. Yn ogystal â'r prosiectau hyn, mae 6 prosiect o Gynllun Busnes 1 yn Sir Benfro sydd am orffen ar Dachwedd 30ain 2011. Mae prosiectau'n cael hyd at 80% o nawdd gan y Cynllun Datblygu Gwledig/yr Undeb Ewropeaidd/Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae noddwyr prosiectau yn gyfrifol am gael hyd i'r arian cyfatebol ychwanegol/y bwlch yn y cyllid.

ID: 2594, adolygwyd 24/03/2022