Y Cynllun Datblygu Gwledig

Adran Trosolwg ar y Cynllun Datblygu Gwledig

Beth yw'r Cynllun Datblygu Gwledig?

Y Cynllun Datblygu Gwledig yw'r mecanwaith y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei ddefnyddio i gyflenwi gweithgareddau sy'n cefnogi cefn gwlad a chymunedau gwledig. Mae hyn yn annog rheolaeth gynaliadwy ar gyfer amaethyddiaeth a'r amgylchedd.

Sut mae Sir Benfro'n cymryd rhan?

Roedd gan Sir Benfro 20 o brosiectau yn y rownd ymgeisio ar gyfer 2007-2011 a 2 yn y rownd ymgeisio ar gyfer 2011-2013, a Chyngor Sir Penfro oedd yr ysgrifenyddiaeth.

Beth mae rôl Ysgrifenyddiaeth Cyngor Sir Penfro yn ei olygu?

Rôl y Cyngor yw cynghori datblygiad y prosiectau, a helpu eu datblygiad, gan gynnig cymorth ariannol a chymorth i gyflenwi prosiectau. Cynhelir cyfarfodydd misol i gadw llygad ar ddatblygiad prosiectau ac i helpu gydag unrhyw gwestiynau sy'n codi.

ID: 2361, adolygwyd 24/01/2018