Y Cynllun Datblygu Lleol ar ol Adroddiad yr Arolygydd

Adran 106 Cyfraniadau a dderbyniwyd i Ebrill 2021-31 Mawrth 2022

Testun                            

Defnydd Cyffredinol ar gyfer gwariant oni bai y cytunwyd ar gynllun o fewn cytundeb Ardan 106

Cyfanswm a dderbyniwyd

Tai Fforddiadwy Tuag at ddarparu tai fforddiadwy yn ardal yr eiddo £1,507,592.00
Trafnidiaeth Tuag at hyrwyddo, gwella a darparu trafnidiaeth gyhoeddus yn barhaus, mae gwaith seilwaith ar feicio a cherdded yn ofynnol o ganlyniad i'r datblygiad £82,114.00
Addysg Tuag at gyfleusterau addysgol ychwanegol o fewn ardal yr eiddo £69,268.00
Man agored cyhoeddus Man agored cyhoeddus a chyfleusterau hamdden o fewn ardal yr eiddo £20,264.00
Cyfleusterau Cymunedol Tuag at ddefnydd cymunedol o fewn ardal yr eiddo £51,800.00
Cyfanswm - £1,731,038.00

Cyfraniadau Tai fforddiadwy a dderbyniwyd yn ôl ardal Cyngor Tref/Cymuned Gyfagos ardal

 • Aberdaugleddau
 • Abergwaun & Wdig
 • Arberth
 • Boncath
 • Burton
 • Caeriw
 • Cilgeti & Begeli
 • Clunderwen
 • Clydau
 • Cosheston
 • Crymych
 • Doc Penfro
 • East Williamston
 • Hundleton
 • Hwlffordd
 • Johnston
 • Llandudoch
 • Llanstadwell
 • Penfro
 • Penalun
 • St Florence

DS: Bydd yr Awdurdod yn ceisio blaenoriaethu gwario symiau cyfnewid ar dai fforddiadwy yn y cymunedau lle cânt eu cynhyrchu. Er mwyn cyflawni hyn, bydd yr Awdurdod yn gwario unrhyw gyfraniadau o symiau cyfnewid ar Raglenni Tai Fforddiadwy a gynhyrchwyd o fewn cyngor y Dref neu'r Gymuned ac ardaloedd cyfagos y Cyngor Cymuned o fewn 3 blynedd. Os na fydd rhaglen addas wedi'i rhoi ar waith ac os na fydd y cyfanswm wedi'i wario o fewn 3 blynedd, yna bydd yr Awdurdod yn penodi gwario'r cyfraniad ar unrhyw raglen Tai Fforddiadwy ledled Sir Benfro gyfan (gan gynnwys y Parc Cenedlaethol) am 2 flynedd ychwanegol. Os na fydd y cyfraniad wedi'i wario o fewn 5 Mlynedd o anfoneb y cyfanswm gwreiddiol, yna bydd yn cael ei ddychwelyd i'r datblygwr ar gyfradd addasedig er mwyn adlewyrchu'r chwyddiant dros 5 mlynedd.

 

ID: 9079, adolygwyd 16/09/2022