Y Cynllun Datblygu Lleol ar ol Adroddiad yr Arolygydd

Asesiad Cymeriad Tirwedd, Gorffennaf 2019

Mae'r Asesiad Cymeriad Tirwedd drafft yn rhan o'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer CDLl2. Mae hefyd yn destun ymgynghoriad fel canllawiau cynllunio atodol drafft i'r Cynllun Datblygu Lleol (mabwysiadwyd 2013). Caiff y canllawiau eu diwygio yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus.

Asesiad o Gymeriad Tirwedd: Cyflwyniad

(Cynnwys, Cyflwyniad, Geirfa, Methodoleg, Trosolwg, tirweddau Sir Benfro, canfyddiadau allweddol)

Asesiad o Gymeriad Tirwedd: Ardal 1 - 10

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 1: Treffynnon - P17

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 2: Tremarchog - P21

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 3: Abergwaun Afordirol - P24

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 4: Mynydd Cilciffeth - P28

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 5: Gwastadeddau Scleddau - P32

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 6: Mynyddoed Trefgarn a Plumstone - P36

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 7: Pelcomb a Simpson Cross - P40

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 8: Hwlffordd - P44

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 9: Gwastadeddau Johnston - P49

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 10: Gogledd Cleddau - P54

Asesiad o Gymeriad Tirwedd: Ardal 11-19

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 11: Cleddau Wen - P58

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 12: Gwastadeddau'r Landsger - P62

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 13: Llandudoch - P66

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 14: Cymoedd Coediog Afon Cych ac Afon Taf  - P70

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 15: Boncath - P74

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 16: De Cleddau Datblygedig - P78

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 17: Ucheldir Mynydd Preseli - P82

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 18: Cymoedd Cleddau Ddu - P86

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 19: Arberth a Bro Llanbedr - P90

Asesiad o Gymeriad Tirwedd: Ardal 20-26

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 20: Gwastadeddau Jeffreyston - P94

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 21: Penalun - P99

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 22: Aberdaugleddau - P103

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 23: Cyrion Diwydiannol De Cleddau - P107

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 24: Gwastadeddau llaid De Cleddau - P111

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 25: Hundleston a Llandyfai - P114

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 26: Maenclochog - P118

Ardal o Gymeriad Tirwedd: Ardal 27-29 a Atodiadau

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 27: Trecwn - P122

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 28: Cwm Trefgarn - P126

Asesiad Cymeriad Tirwedd Ardal 29: Penrhyn Cosheston - P130

Atodiadau 1 Landmap - P134

Atodiadau 2 Haenau Landmap Asesiad Cymeriad Tirwedd  - P135

 

ID: 5405, adolygwyd 04/03/2022