Y Cynllun Datblygu Lleol ar ol Adroddiad yr Arolygydd

Gweithredu a Monitro

Mae'r Cyngor Sir yn ymrwymedig i ddangos cynnydd wrth gyflawni'r Cynllun.

Fel rhan o'r fframwaith monitor bydd y Cyngor yn paratoi ac yn cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) gan gynnwys rhanddeiliaid fel sydd yn briodol. Yr AMB yw'r prif ddull o asesu perthnasedd a llwyddiant y Cynllun hwn a nodi unrhyw gweithrediadau sydd eu hangen. Y bwriad yw gwella tryloywder y broses gynllunio a hysbysu aelodau etholedig, y gymuned, busnesau a sefydliadau amgylcheddol ynghylch materion yn ymwneud a'r Cynllun Datblygu sy'n wynebu'r ardal. Drwy'r AMB bydd y Cyngor yn adrodd ar gyd-destun y Cynllun, y data a gesglir fel rhan o'r gwaith monitro a gwerthusiad o effeithiolrwydd y Cynllun.

Mae Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol ar gael yma:

Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol 10: 2022-2023

Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol 9: 2021-2022

Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol 8: 2020-2021

Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol 7: 2019-2020

Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol 6: 2018-2019

Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol 5: 2017-2018

Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol 4: 2016-2017

Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol 3: 2015-2016

Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol 2: 2014-2015

Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol 1: 2013-2014.  

Cafodd rhai o elfennau'r Cynllun eu monitro drwy waith arolwg yn rheolaidd, er enghraifft tai, datblygu cyflogaeth a newidiadau i ardaloedd canol trefi, arddangos yn isod:

Cyd-astudiaethau ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Mynegai Fforddiadwyedd (1 Ebrill 2016 - 31 Rhagfyr 2017)

Mynegai Fforddiadwyedd (1 Ionawr 2018 - 31 Mawrth 2021)

2016 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Penfro a Doc Penfro

2016 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Aberdaugleddau

2016 - Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Hwllfordd

2016 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Abergwaun a Wdig

2016 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Neyland

2016 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Arberth

2016 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardaloedd Eraill

2016 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Y Parc Cenedlaethol

Arolwg Cyflogaeth 2017

2017 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Penfro a Doc Penfro

2017 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Aberdaugleddau

2017 - Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Hwllfordd

2017 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Abergwaun a Wdig

2017 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Neyland

2017 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Arberth

2017 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardaloedd Eraill

2017 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Y Parc Cenedlaethol

Arolwg Cyflogaeth 2019

2019 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Penfro a Doc Penfro

2019 - Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Aberdaugleddau

2019 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Hwllfordd

2019 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Abergwaun a Wdig

2019 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Neyland

2019 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Arberth

2019 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardaloedd Eraill

2019 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Y Parc Cenedlaethol

Data Arolwg Manwerthu 2020

Data Arolwg Manwerthu 2022

Arolwg Arae Solar 2016 a gweld mapiau (yn agor mewn tab newydd) 

Arolwg Aráe Solar 2017 a gweld mapiau (yn agor mewn tab newydd) 

Arolwg Arae Solar 2018 a gweld mapiau (yn agor mewn tab newydd) 

Arolwg Arae Solar 2019 a gweld mapiau (yn agor mewn tab newydd) 

 

ID: 2489, adolygwyd 07/05/2024