Y Cynllun Datblygu Lleol ar ol Adroddiad yr Arolygydd

Sylfaen Dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol

Cyffredinol/Gwaith cyd-weithredol

•G1. 

•G2. Datganiad o egwyddorion cyffredin CSP ac APCAP (2010)

•G3. Crynodeb o`r Materion o Ddigwyddiadau Ymgynghori Cyhoeddus

•G4. Cynllun Cymunedol 2010-2025

•G5. 

•G6. Gweithdy Rhanddeiliaid - Rhagfyr 2008

•G7. Gweithdy Rhanddeiliaid - Chwefro 2010

•G8. Seminar budd-ddeiliaid – Profi hyfywedd tai fforddiadwy

•G9.  

•G10. Adroddiad Asesu Safle 2010

•G11. Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 1)

          Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 2)

          Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 3)

          Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 4)

          Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 5)

          Dogfen Grynodeb yr Astudiaeth Cyflenwoldeb

          Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 1)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 2)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 3)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 4)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 5)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 6)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 7) 

    


Tai a Chymunedau

•HC1. 

•HC2. Graddfa a Lleoliad Datblygiad

•HC3. Adroddiad ar Arolwg o Gyfleusterau Gwledig - diweddariad Hydref 2010 

•HC4. Asesiad Hyfywedd Tai Fforddiadwy (2010)

•HC5. Adroddiad monitro (datblygiad) tai 1999 - 2009

•HC6. Adroddiad Monitro (Datblygiad) Tai - Diweddariad 2010

•HC7.   

•HC8. Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn Teithwyr (2010)

•HC9. Safleoedd Sipswn-Teithwyr (2010)

•HC10. Asesiad Marchnad Dai Leol 2007

•HC11. Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2009

            Cyd-Astudiaeth Tir ar gyfer Tai 2009 - Atodlen 1 (PCC)

            Cyd-Astudiaeth Tir ar gyfer Tai 2009 - Atodlen 1 (PCNPA) 

•HC12. Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir as gyfer Tai 2008

            Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir as gyfer Tai - Atodlen 1

•HC13. Asesiad Capasiti ‘Windfall’ 

•HC14. Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir As Gyfer Tai 2010

            Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir As Gyfer Tai 2010- Atodlen 1

•HC15. ATODIAD Graddfa a Lleoliad Datblygiad 2011  

•HC16. Datganiad ar yr angen am Dai Fforddiadwy 2011  

•HC17. Asesiad Marchnad Dai Lleol – diweddariad 2012  

•HC18. Astudiaeth Traddodi Safleoedd 

•HC19. Nodyn briffio at y Cyflwyniad: Cyfarfod Anghenion Llety Sipsiwn Teithwyr

•HC20. Atodiad i Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn Teithwyr (2012) 


Amgylchedd a Thrafnidiaeth

•ET1. Hyperlink cannot be resolved(LANDMAP Report)

•ET2.

•ET3. Hyperlink cannot be resolved(SFCA1)

         Hyperlink cannot be resolved(SFCA2)

         Hyperlink cannot be resolved(SFCA3)

         Hyperlink cannot be resolved(SFCA4)

•ET4.

        

        

        

          

•ET5. Hyperlink cannot be resolved(RWP1)

         Hyperlink cannot be resolved(RWP3)

         Hyperlink cannot be resolved(RWP4)

•ET6. Hyperlink cannot be resolved(RWP2) 

•ET7.

•ET8.

•ET9.

•ET9.

 


Economi

•E1. Hyperlink cannot be resolved(Pembrokeshire Economic Profile)

•E2. Hyperlink cannot be resolved(RegenMP) 

•E3. Hyperlink cannot be resolved(SME)

•E4. Hyperlink cannot be resolved(RDP)

•E5.

      

      

       

•E6.  

•E7.

•E8.

•E9.

•E10.

•E10.  

 

•E11.

Mae'r dogfen atodiadol ar gael wrth ofyn o'r Awdurdod. 

•E12. Hyperlink cannot be resolved(LDP Retail 1)

          Hyperlink cannot be resolved(LDP Retail 2) 

•E13. Hyperlink cannot be resolved(LocalCentresPaper)

•E14.  

            

            

            

ID: 2490, adolygwyd 11/01/2018