Y Ddeddf Galluedd Meddyliol (2005)

Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol IMHA

Bydd Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol wedi’i hyfforddi’n arbennig i weithio o fewn fframwaith Deddf Iechyd Meddwl 1983. Maent yn cynorthwyo pobl i ddeall eu hawliau yn ôl y Ddeddf ac i gyfranogi mewn penderfyniadau ynglŷn â’u gofal a’u triniaeth. Mae dyletswydd gyfreithiol i ddarparu Eiriolwyr Iechyd Meddwl Annibynnol i bawb sy’n gymwys. Gallwch dderbyn cymorth Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol os ydych: 

  • Yn glaf mewn ysbyty ac yn cael eich trin neu eich asesu am gyflwr iechyd meddwl tra rydych yno
  • Wedi’ch cadw mewn ysbyty o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl
  • Wedi’ch cadw mewn ysbyty o dan orchymyn tymor byr
  • Yn glaf anffurfiol
  • Yn cael eich ystyried ar gyfer niwro-lawdriniaeth am anhwylder meddyliol neu ECT dan ddeunaw oed
  • Yn destun Gorchymyn Triniaeth Gymunedol  
  • Wedi’ch rhyddhau’n amodol neu’n destun gwarcheidwaeth  

Am ragor o wybodaeth am wasanaethau Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol, cysylltwch â: Eiriolaeth Gorllewin Cymru

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2183, adolygwyd 11/08/2022