Treth Gyngor

Bil Treth Gyngor di-bapur
Sefydlu Debyd Uniongyrchol

BETH YW BAND FY NHRETH GYNGOR?

##ALTURL## Disgowntiau’r Dreth Gyngor

Disgowntiau’r Dreth Gyngor

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau a threfniadau byw efallai y bydd gennych hawl i ostyngiad yn eich Treth Gyngor neu ddisgownt ar eich bil. Cael gwybod a allwch chi hawlio a sut.
##ALTURL## Eithriadau’r Dreth Gyngor

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Fel arfer, rhaid talu’r Dreth Gyngor am unrhyw eiddo sy’n cael ei restru yn rhestr brisio’r Dreth Gyngor. Fodd bynnag, dan rai amgylchiadau fe all fod eithriad ar eich eiddo.
##ALTURL## Sut i dalu eich Treth Gyngor

Sut i dalu eich Treth Gyngor

Mae amryw ffyrdd o dalu eich Treth Gyngor. Cael gwybod am yr holl wahanol ddulliau talu gan gynnwys debyd uniongyrchol, ar-lein trwy Fy Nghyfrif, dros y ffôn ac yn bersonol yn ein Canolfannau Gwasanaethu Cwsmeriaid.

GWASANAETH GWYBODAETHID: 14, revised 09/04/2024