Y Polisi Derbyn i Ysgolion

Y Polisi Derbyn i Ysgolion

2023 - 2024

 

1. Derbyn

Mae Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn aseinio swyddogaethau i Awdurdodau Derbyn, Paneli Apeliadau a Fforymau Derbyn mewn perthynas â derbyn disgyblion i ysgolion.

Mae dyletswydd ar bob un o’r cyrff hyn i “weithredu” yn unol â’r Cod Derbyn i Ysgolion a’r Cod Apeliadau Derbyn i Ysgolion.

 

ID: 9157, adolygwyd 18/10/2022