Y Polisi Derbyn i Ysgolion (y flwyddyn nesaf)

Y Polisi Derbyn i Ysgolion 2024-2025

1. Derbyn


Mae Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn aseinio swyddogaethau i Awdurdodau Derbyn, Paneli Apeliadau a Fforymau Derbyn mewn perthynas â derbyn disgyblion i ysgolion.

 

Mae dyletswydd ar bob un o’r cyrff hyn i “weithredu” yn unol â’r Cod Derbyn i Ysgolion a’r Cod Apeliadau Derbyn i Ysgolion.

 

ID: 10784, adolygwyd 18/09/2023