Y Polisi Derbyn i Ysgolion (y flwyddyn nesaf)

Amserlen Derbyn – Cylchoedd Derbyn Arferol (2024-2025)

Lle meithrin

 • Oedran: 3ydd Pen-blwydd 1 Medi 2021 i 31 Awst 2022
 • Dechrau yn yr Ysgol: Ionawr, Ebrill, Medi 2025
 • Dyddiad Cau ar gyfer Ymgeisio: 30 Ebrill 2024
 • Dyddiad Cynnig Lle / Hysbysu: Erbyn diwedd Gorffennaf 2024
 • Dyddiad Cau ar gyfer Apelio: Dim Hawl i Apelio

 

Lle derbyn

(Nid oes trosglwyddiad awtomatig o’r ddarpariaeth oedran Meithrin – bydd yn ofynnol gwneud cais ar wahân).

 • Oedran: 4ydd Pen-blwydd 1 Medi 2019 i 31 Awst 2020
 • Dechrau yn yr Ysgol: Tymor yr hydref 2024
 • Dyddiad Cau ar gyfer Ymgeisio: 31 Ionawr 2024
 • Dyddiad Cynnig Lle / Hysbysu: 16 Ebrill 2024
 • Dyddiad Cau ar gyfer Apelio: 10 Diwrnod Gwaith ar ôl Cael y Llythyr Gwrthod

 

Trosglwyddo i’r Ysgol Uwchradd

(Ceisiadau ar gyfer disgyblion cynradd sy’n dechrau ym Mlwyddyn 7 mewn ysgolion uwchradd)

 • Oedran: 11eg Pen-blwydd 1 Medi 2012 i 31 Awst 2013
 • Dechrau yn yr Ysgol: Tymor yr hydref Medi 2024
 • Dyddiad Cau ar gyfer Ymgeisio: 20 Rhagfyr 2023
 • Dyddiad Cynnig Lle / Hysbysu: 1 Mawrth 2024
 • Dyddiad Cau ar gyfer Apelio: 10 Diwrnod Gwaith ar ôl Cael y Llythyr Gwrthod

 

ID: 10801, adolygwyd 18/09/2023