Y Polisi Derbyn i Ysgolion

Amserlen Derbyn – Cylchoedd Derbyn Arferol

Lle meithrin

 • Oedran: 3ydd Pen-blwydd 1 Medi 2020 i 31 Awst 2021
 • Dechrau yn yr Ysgol: Ionawr, Ebrill, Medi 2024
 • Dyddiad Cau ar gyfer Ymgeisio: 30 Ebrill 2023
 • Dyddiad Cynnig Lle / Hysbysu: Erbyn diwedd Gorffennaf 2023
 • Dyddiad Cau ar gyfer Apelio: Dim Hawl i Apelio

Lle derbyn

(Nid oes trosglwyddiad awtomatig o’r ddarpariaeth oedran Meithrin – bydd yn ofynnol gwneud cais ar wahân).

 • Oedran: 4ydd Pen-blwydd 1 Medi 2018 i 31 Awst 2019 
 • Dechrau yn yr Ysgol: Tymor yr hydref 2023
 • Dyddiad Cau ar gyfer Ymgeisio: 31 Ionawr 2023
 • Dyddiad Cynnig Lle / Hysbysu: 17 Ebrill  2023
 • Dyddiad Cau ar gyfer Apelio: 10 Diwrnod Gwaith ar ôl Cael y Llythyr Gwrthod

Trosglwyddo i’r Ysgol Uwchradd

(Ceisiadau ar gyfer disgyblion cynradd sy’n dechrau ym Mlwyddyn 7 mewn ysgolion uwchradd)

 • Oedran: 11eg Pen-blwydd 1 Medi 2011 i 31 Awst 2012  
 • Dechrau yn yr Ysgol: Tymor yr hydref Medi 2023
 • Dyddiad Cau ar gyfer Ymgeisio: 20 Rhagfyr 2022
 • Dyddiad Cynnig Lle / Hysbysu: 1 Mawrth 2023
 • Dyddiad Cau ar gyfer Apelio: 10 Diwrnod Gwaith ar ôl Cael y Llythyr Gwrthod
ID: 9162, adolygwyd 18/10/2022