Y Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a'r Lleoliad

Beth yw'r buddiannau i CADY?

Beth yw'r manteision i Gydgysylltwyr ADY?

Dyfyniadau gan Gydgysylltwyr ADY:

 "Dydw i ddim yn teimlo fel pe bawn ar fy mhen fy hun"

"Fel Cydgysylltydd ADY newydd, mae wedi rhoi llawer o hyder i mi"

"Roeddwn wrth fy modd yn cael adnoddau wedi'u cynllunio'n arbennig i fi"

"Mae wedi bod yn wych dysgu mwy am waith asiantaethau gwahanol"

 

Beth yw'r manteision i deuluoedd?

Dyfyniadau gan Rhieni a Gofalwyr;
 

"Yn dda iawn ac yn llawn gwybodaeth"

"Llawer o syniadau i helpu fy mhlentyn"

"Cyngor clir mewn amgylchedd cyfforddus"

ID: 399, adolygwyd 31/10/2017