Y Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a'r Lleoliad

Prif egwyddorion TAPPAS:

  • I gefnogi lleoliadau a theuluoedd ar y cam nodi yn gynnar, a gyda disgyblion sydd ag ADY, a rhoi ymyriadau ar waith a thracio disgyblion;
  • I weithio mewn partneriaeth â lleoliadau a theuluoedd er mwyn nodi anghenion hyfforddi a datblygu a chefnogi'r gwaith o weithredu rhaglenni sydd wedi'u teilwra'n briodol;
  • I gefnogi lleoliadau a theuluoedd ym mhroses bontio effeithiol disgyblion sydd yn mynd trwy gamau’r lleoliad;
  • I ddarparu cymorth allgymorth arbenigol ar gyfer disgyblion unigol sydd ag anghenion ychwanegol cymhleth.
ID: 400, adolygwyd 24/10/2017