Y Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a'r Lleoliad

Beth yw TAPPAS?

Y Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a'r Lleoliad - grŵp o weithwyr proffesiynol sy'n cefnogi clwstwr o leoliadau yw TAPPAS.  Wedi'i hwyluso gan y Seicolegwyr Addysgol, mae'r tîm o'r Gwasanaeth Cynhwysiant yn cynnwys seicolegydd addysgol, athrawon arbenigol, therapyddion lleferydd ac iaith, therapyddion galwedigaethol, ymgynghorwyr ysgol yn ogystal â’r tîm iechyd meddwl cynradd a’r gwasanaeth nyrsio ysgolion.

 Gellir diffinio TAPPAS fel y tîm cylchol sy'n mynd i'r ysgolion yn rheolaidd er mwyn darparu cymorth ymarferol. 

ID: 398, adolygwyd 07/03/2018