COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Y Wal Ddringo

Y Wal Ddringo

Croeso i’n tudalen ar gyfer Yr Hangout

Mae Sir Benfro yn cynnig rhai o gyfleodd dringo gorau’r wlad ac hyd yn oed  yn fyd eang ond mae'n rhaid i bawb ddechrau yn rhywle! Mae ein wal ddringo yma yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd yn cynnig y cyfle perffaith i chi ddechrau dringo dewch i gwrdd â’r tîm.

Fodd bynnag, os dych chi’n dringo yn barod ac mae’r tywydd yn ddiflas, gobeithio bydd ein wal yn gallu cynnig heriau newydd i chi.

Dyn ni’n daprau’r cyfleusterau blaenllaw o ran wal ddringo dan do yn Sir Benfro.

Gobeithio byddwch yn dod o hyd i bopeth dych chi eisiau gwybod am y wal ddringo ond mae croeso i chi siarad ag aelod o’r tîm am fwy o wybodaeth.

Rhif ffôn y ganolfan hamdden yw: 01437 776676

Amodau Defnydd The Hangout

FFURFLEN GANIATÂD RHIENI i bawb dan 18 oed sy`n dymuno dringo yn the Hangout I`w chwblhau a`i dychwelyd gan y rhiant neu warcheidwad cyfreithiol

FFURFLEN GOFRESTRU ar gyfer Dringo Heb Oruchwyliaeth (ar gyfer y rhai 18+ oed yn The Hangout)

FFURFLEN GOFRESTRU ar gyfer Grŵp o Dan Gyfarwyddyd yn The Hangout

 

 

 

ID: 2643, adolygwyd 20/03/2020