Y Wal Ddringo

Dringwr ydw i!

Croeso i’r ‘Hangout’ yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd. Er mwyn defnyddio’r wal ddringo, mae angen i chi gwblhau Prawf Cymhwysedd. Asesiad cyflym yw hwn o’ch sgiliau belai a gwneud clymau fel y gallwn fod yn hyderus i ganiatáu ichi ddefnyddio’r ganolfan heb fewnbwn pellach gan hyfforddwr. Ar ôl i chi brofi eich sgiliau, yna fe gewch lofnodi hyd at 2 o bobl 5 mlwydd oed a hŷn i mewn fel gwesteion.

Cynhelir y prawf fel arfer ar Nos Lun am 7.30 yr hwyr a bydd cost y prawf yn cynnwys llogi’r holl offer (os bydd arnoch ei angen) a’ch mynediad i ddringo am y gyda’r nos. Os nad yw’r amser hwn yn addas i chi, ffoniwch y ganolfan, os gwelwch yn dda, a gallwn drefnu amser arall fydd yn gymwys i chi (yn dibynnu pryd y bydd hyfforddwr ar gael).

Ar ôl hyn, byddwch yn medru defnyddio’r wal ddringo yn ystod ein Sesiynau Agored. Edrychwch ar yr amserlen ddiweddaraf am amserau’r sesiynau.

ID: 2846, adolygwyd 14/12/2017