Y Wal Ddringo

Dydw i ddim yn ddringwr ond hoffwn ddechrau!

Croeso i’r ‘Hangout’ yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd.

Mae gennym ddau ddewis i chi i gychwyn ar eich gyrfa ddringo!

Sesiwn blasu: sesiwn awr o hyd i roi cynnig arni. Gallwn dderbyn hyd at 9 o bobl ar y tro. (Os oes arnoch eisiau archebu lle ar gyfer 6 o bobl neu ragor, yna rydym yn cynnig pris arbennig i grwpiau. Edrychwch ar y wybodaeth am Ddringo mewn Grŵp/Partïon Dringo). Bydd yr holl offer diogelwch a hyfforddiant wedi ei gynnwys yn y pris.

Cost: Oedolyn £9.50 Plentyn £8.50 (disgownt ar gael i aelodau)

Pryd: Dydd Sadwrn a Dydd Sul 2- 3 y prynhawn. Wrth gwrs, os nad yw hyn yn gyfleus i chi neu os byddai’n well gennych ddod yn yr wythnos, yna ffoniwch y ganolfan a gallwn drefnu amser arall (yn dibynnu pryd y bydd hyfforddwr ar gael).

 

Cwrs cyflwyniad i ddringo: cwrs tair wythnos o sesiynau 1.5 awr. Bydd y cwrs hwn yn eich symud o fethu dringo o gwbl i fod yn arwr! Byddwn yn eich dysgu sut i wisgo a chlymu i mewn (cadw eich hun yn ddiogel), sut i belai (cadw rhywun arall yn ddiogel) a rhai technegau symud sylfaenol (edrych yn dda tra rydych yn dal i ddysgu!). Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys y Prawf Cymhwysedd, ac felly, ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn gallu llofnodi gwesteion i mewn a mynychu ein Sesiynau Agored nad ydynt dan arweiniad hyfforddwr.

Cost: Oedolyn £46.50 (disgownt ar gael ar gyfer aelodau)

Pryd: Dydd Mercher 8 yr hwyr – dechrau yn wythnos gyntaf pob mis.

ID: 2899, adolygwyd 14/12/2017