Y Wal Ddringo

Hyfforddwr allanol ydw i a buaswn yn hoffi dod â grŵp i mewn

Croeso i’r ‘Hangout’ yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd. Mae yna un neu ddau o bethau y bydd yn rhaid i chi eu gwneud yn gyntaf. Bydd angen i chi i ddechrau fod yn ddefnyddiwr cofrestredig o Hamdden Sir Benfro, wedyn y wal ddringo, wedyn bydd angen i ni wneud copïau o’ch cymwysterau hyfforddi gan gynnwys cymorth cyntaf a’ch dogfennau yswiriant cyfredol.

Yn olaf, bydd rhaid i chi gwblhau sesiwn sefydlu hyfforddwr. Ar ôl hyn cewch lofnodi eich grŵp i mewn! Hyd at 9 o bobl gydag Arweinydd CWA/CWLA/SPA/MIA/MIC neu 12 gyda chynorthwyydd, y bydd rhaid iddo fod wedi ei hyfforddi hyd at lefel CWA o leiaf.

Cysylltwch â Liz yn uniongyrchol, os gwelwch yn dda, ar Liz.Collyer@Pembrokeshire.gov.uk i drefnu’r cwbl o’r uchod. Mae’n sicr yn haws bod wedi gwneud y cyfan ymlaen llaw, cyn i’ch grŵp gyrraedd, ac felly caniatewch oddeutu awr.

ID: 2845, adolygwyd 14/12/2017