Cyngor Busnes: Diogelwch Bwyd a Chydymffurfiaeth Safonau

Gwasanaethau Cysylltiedig

Mae gan fusnesau bwyd ‘hawl' i fynd i drefniant Prif Awdurdod gyda'r Cyngor neu awdurdod lleol arall o'u dewis.

Mantais trefniant Prif Awdurdod yw y bydd cyngor sy'n cael ei gynnig i'r busnes yn ‘pendant'. Yn ymarferol, mae gofyn i awdurdodau gorfodi ystyried unrhyw gyngor pendant a roddwyd gan Brif Awdurdod i fusnes wrth ystyried unrhyw orfodi posibl.

Am fwy o wybodaeth am y trefniadau hyn cysylltwch â ni neu ewch i Primary Authority Register

ID: 1574, adolygwyd 17/03/2023