Ysgolion a Dysgu

Chwilio am Ysgol yn eich ardal chi

##ALTURL## Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro

Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro

Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro Mae ein gwasanaeth cerdd yn cynnig hyfforddiant arbenigol ar amrywiaeth eang o offerynnau mewn ysgolion.
##ALTURL## Chwaraeon Sir Benfro

Chwaraeon Sir Benfro

Mae ein Tîm Chwaraeon Sir Benfro’n gweithio gydag ysgolion i gynyddu nifer y bobl ifanc sy’n gwneud chwaraeon a gweithgareddau mewn ysgolion.

GWASANAETH GWYBODAETH


Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae'n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.


ID: 15, revised 20/09/2023