COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ysgolion a Dysgu

Chwilio am Ysgol yn eich ardal chi

##ALTURL## Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro

Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro

Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro Mae ein gwasanaeth cerdd yn cynnig hyfforddiant arbenigol ar amrywiaeth eang o offerynnau mewn ysgolion.
##ALTURL## Chwaraeon Sir Benfro

Chwaraeon Sir Benfro

Mae ein Tîm Chwaraeon Sir Benfro’n gweithio gydag ysgolion i gynyddu nifer y bobl ifanc sy’n gwneud chwaraeon a gweithgareddau mewn ysgolion.
##ALTURL## Sir Benfro yn Dysgu

Sir Benfro yn Dysgu

Gwybodaeth am ba gyrsiau sy’n cael eu cynnig ledled y Sir gan Sir Benfro yn Dysgu.

GWASANAETH GWYBODAETH


Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae'n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.


ID: 15, revised 05/10/2021