Ysgolion Sir Benfro

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol

Noder, os gwelwch yn dda: Mae'n bosib y bydd rhaid newid y calendr hwn yn dilyn unrhyw newidiadau a all godi yn sgil penderfyniadau polisi'r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Penfro yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a gafwyd mewn perthynas â'r newid yn y trefniadau gwyliau.

Rhaid i diwrnod arall hyfforddi staff gael eu cadarnhau gan yr ysgolion

 

Tymor Gwanwyn 2024 (dyddiadau ysgol 50)

 • Dechrau tymor: Dydd Llun 8 Ionawr 2024
 • Gwyliau hanner-tymor: Dydd Llun 12 Chwefror 2024 - Dydd Gwener 16 Chwefror 2024
 • Diwedd Tymor: Dydd Gwener 22 Mawrth 2024
 • Gwyliau'r Pasg: Dydd Llun 25 Mawrth 2024 - Dydd Gwener 5 Ebrill 2024

 

Tymor Haf 2024 (dyddiadau ysgol 69)

 • Diwrnodau athrawon dan gyfarwyddyd: Dydd Llun 8 Ebrill 2024
 • Dechrau Tymor: Dydd Mawrth 9 Ebrill 2024
 • Gwyliau hanner-tymor: Dydd LLun 27 Mai 2024 - Dydd Gwener 31 Mai 2024
 • Diwedd Tymor: Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2024

 

Tymor yr Hydref 2024 (75 diwrnod ysgol)

 • Diwrnod hyfforddi staff: Dydd Llun, 2 Medi 2024
 • Dechrau’r tymor: Dydd Mawrth, 3 Medi 2024
 • Gwyliau hanner tymor: Dydd Llun, 28 Hydref 2024 - Dydd Gwener, 1 Tachwedd 2024
 • Diwedd y tymor: Dydd Gwener, 20 Rhagfyr 2024
 • Gwyliau’r Nadolig: Dydd Llun, 23 Rhagfyr 2024 - Dydd Gwener, 3 Ionawr 2025

 

Tymor y Gwanwyn 2025 (65 diwrnod)

 • Dechrau'r tymor:  Dydd Llun, 6 Ionawr 2025
 • Gwyliau hanner tymor: Dydd Llun, 24 Chwefror 2025 - Dydd Gwener, 28 Chwefror 2025
 • Diwedd y tymor: Dydd Gwener, 11 Ebrill 2025
 • Gwyliau’r Pasg: Dydd Llun, 14 Ebrill 2025 - Dydd Gwener, 25 Ebrill 2025

 

Tymor yr Haf 2025 (55 diwrnod)

 • Diwrnod hyfforddi staff: Dydd Llun, 28 Ebrill 2025
 • Dechrau’r tymor: Dydd Mawrth, 29 Ebrill 2025
 • Gwyliau hanner tymor: Dydd Llun, 26 Mai 2025 - Dydd Gwener, 30 Mai 2025
 • Diwedd y tymor:  Dydd Llun, 21 Gorffennaf 2025

 

 

   

ID: 1217, adolygwyd 26/04/2024