Ysgolion Sir Benfro

Ysgolion yn Sir Benfro 2023-24

Ysgolion Cynradd Cymunedol a Gwirfoddol Rheoledig 

Ysgolion a Gynorthwyir Gwirfoddol - Catholig

Ysgolion a Gynorthwyir Gwirfoddol – Eglwys yng Nghymru

Ysgolion Canol

Ysgolion Uwchradd

Ysgol Arbennig

Uned Cyfeirio Disgyblion

Ysgolion Cynradd Cymunedol a Gwirfoddol Rheoledig

Ysgol Broad Haven

Ysgol Cilgerran

Ysgol Cleddau Reach

Ysgol Coastlands

Ysgol Cosheston

Ysgol Fenton

Ysgol Gelliswick

Ysgol Hook

Ysgol Cymunedol Johnston

Ysgol Lamphey

Ysgol Maenorbŷr

Ysgol Cymunedol Aberdaugleddau

Ysgol Cymunedol Monkton Priory

Ysgol Cymunedol Arberth

Ysgol Cymunedol Neyland

Ysgol Cymunedol Doc Penfro

Ysgol Cymunedol Pennar

Ysgol Penrhyn

Ysgol Cymunedol Prendergast

Ysgol Cas-mael

Ysgol Cymunedol Roch

Ysgol Cymunedol Sageston

Ysgol Cymunedol Saundersfoot

Ysgol Spittal

Ysgol St Florence

Ysgol Cymunedol Stepaside

Ysgol Cymunedol Tafarnspite

Ysgol Cymunedol Tredeml 

Ysgol Dinbych-y-pysgod

Ysgol Waldo Williams

Ysgol Cymunedol Cas-blaidd

Ysgol Bro Ingli

Ysgol Clydau

Ysgol Gelli Aur

Ysgol Ger-y-Llan 

Ysgol Glannau Gwaun

Ysgol Gymunedol Brynconin

Ysgol Gymunedol Croesgoch

Ysgol Gymunedol Maenclochog

Ysgol Gymunedol Wdig

Ysgol Gynradd Gymunedol Eglwyswrw

Ysgol Hafan y Môr

Ysgol Llandudoch

Ysgol Llanychllwydog

 

Ysgol Broad Haven

Aber Llydan, Hwlffordd, SA62 3JT
Mr G Lewis
01437 781404
head.broadhaven@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2271
Clwstwr Ysgolion: Hwlffordd
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 122
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 90.5
Rhif Mynediad: 17
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 12
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 17

 

Ysgol Cilgerran

Cilgerran, Aberteifi, SA43 2SB
Ms R Rogers
01239 614226
admin.cilgerran@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3035
Clwstwr Ysgolion: Caer Elen/Preseli
Categori laith Ystod: Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 133
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 119
Rhif Mynediad: 19
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 8
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 19

 

Ysgol Cleddau Reach

Deerland Road, Llangwm, SA62 4NG
Mr R Buckley
01437 899419
admin.cleddaureach@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3040
Clwstwr Ysgolion: Hwlffordd
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 240
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 230
Rhif Mynediad: 34
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 30
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 34

 

Ysgol Coastlands

Llanisarn-yn-Rhos, Hwlffordd, SA62 3SZ
Mr R Barlow (Acting Headteacher)
01646 636340
admin.coastlands@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2384
Clwstwr Ysgolion: Aberdaugleddau
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 107
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 97
Rhif Mynediad: 15
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 20
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 15

 

Ysgol Cosheston

Cosheston, Doc Penfro, SA72 4UN
Mrs K Adams
01646 683490
head.cosheston@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3036
Clwstwr Ysgolion: Harri Tudur (Penfro)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 62
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 65
Rhif Mynediad: 8
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 13
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 8

 

Ysgol Fenton

Portfield, Hwlffordd, SA61 1BZ
Mr G Thomas (Acting Executive Headteacher)
01437 765378
admin.fenton@pembrokehire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2214
Clwstwr Ysgolion: Hwlffordd
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 355
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 378
Rhif Mynediad: 50
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 47
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 50

 

Ysgol Gelliswick

Gelliswick Road, Hakin, Aberdaugleddau, SA73 3RS
Mr N Dyer
01646 692894
admin.gelliswick@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3061
Clwstwr Ysgolion: Aberdaugleddau
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 480
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 473.5
Rhif Mynediad: 68
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 56
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 68

 

Ysgol Hook

Newtown Road, Hook, SA62 4ND
Mr A Davies
01437 890343
head.hook@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2228
Clwstwr Ysgolion: Hwlffordd
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 108
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 73
Rhif Mynediad: 15
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 13
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 15

 

Ysgol Cymunedol Johnston

Langford Road, Johnston, SA62 3PY
Mr R Williams (Acting Headteacher)
01437 890280
admin.johnston@pembrokshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2220
Clwstwr Ysgolion: Aberdaugleddau
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 210
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 240
Rhif Mynediad: 30
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 32
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 30

 

Ysgol Lamphey

Lamphey, Penfro, SA71 5NW
Mr S Thomas
01646 672249
admin.lamphey@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2222
Clwstwr Ysgolion: Harri Tudur (Penfro)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 205
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 189.5
Rhif Mynediad: 29
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 33
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus: 0
2024/25 Rhif Mynediad: 29

 

Ysgol Maenorbŷr

Maenorbyr, Dinbych-y-Pysgod, SA70 7SN
Mrs S Davies
01834 871228
admin.manorbier@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3042
Clwstwr Ysgolion: Greenhill (Dinbych-y-pysgod)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 86
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 28
Rhif Mynediad: 12
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 5
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus: 0
2024/25 Rhif Mynediad: 12

 

Ysgol Cymunedol Aberdaugleddau

Safle babanod, Priory Road, Aberdaugleddau, SA73 2EE
Safle Iau, Prioryville, Aberdaugleddau, SA73 2LQ
Mr S Thomas
01646 693861 01646 692705
admin.milfordprimary@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2396
Clwstwr Ysgolion: Aberdaugleddau
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 675
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 586.5
Rhif Mynediad: 96
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 73
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 96

 

Ysgol Cymunedol Monkton Priory

Monkton, Penfro, SA71 4LS
Mr D Lawrence
01646 683742 / 01646 685685
admin.priory@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2387
Clwstwr Ysgolion: Harri Tudur (Penfro)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 212
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 208
Rhif Mynediad: 30
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 21
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 30

 

Ysgol Cymunedol Arberth

Jesse Road, Arberth, SA67 7FE
Mrs K Moore
01834 860776
admin.narberth@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2242
Clwstwr Ysgolion: Greenhill (Dinbych-y-Pysgod)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg/Cymraeg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 330
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 290.5
Rhif Mynediad: 47
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 37
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 47

 

Ysgol Cymunedol Neyland

John Street, Neyland, SA73 1TH
Mrs C Hewitt
01646 600659
admin.neylandcomm@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2393
Clwstwr Ysgolion: Aberdaugleddau
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 330
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 294
Rhif Mynediad: 47
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 36
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 47

 

Ysgol Cymunedol Doc Penfro

Bush Street, Doc Penfro, SA72 6LQ
Mrs M Thomas
01646 684872
admin.pdcs@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2386
Clwstwr Ysgolion: Harri Tudur (Penfro)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 633
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 600.5
Rhif Mynediad: 90
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 61
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 90

 

Ysgol Cymunedol Pennar

Owen Street, Pennar, Doc Penfro, SA72 6SL
Mr D McGarvie
01646 684402
admin.pennar@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2392
Clwstwr Ysgolion: Harri Tudur (Penfro)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 270
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 249
Rhif Mynediad: 38
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 39
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 38

 

Ysgol Penrhyn

Hundleton, Penfro, SA71 5RD
Mrs Julie Davies (Pennaeth)
01646 621813
admin.penrhyn@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3060
Clwstwr Ysgolion: Harri Tudur (Penfro)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 120
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 80
Rhif Mynediad: 17
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 16
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 17

 

Ysgol Cymunedol Prendergast

Stokes Avenue, Prendergast, Hwlffordd SA61 2RB
Mrs L John
01437 771580
admin.prendergast@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2391
Clwstwr Ysgolion: Hwlffordd
Categori laith Ysto: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 202: 448
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 391
Rhif Mynediad: 64
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 50
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 64

 

Ysgol Cas-mael

Cas-mael, Hwlffordd, SA62 5RL
Mrs A Lawrence (Pennaeth)
01348 881321
head.puncheston@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2250
Clwstwr Ysgolion: Bro Gwaun (Abergwaun)
Categori laith Ystod: Cyfrwng
Oedran: 4-11
Cynhwysedd 2023: 70
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 79
Rhif Mynediad: 10
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 14
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 10

 

Ysgol Cymunedol Roch

Roch, Hwlffordd, SA62 6JU
Mr C Evans
01437 710517
admin.roch@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2273
Clwstwr Ysgolion: Penrhyn Dewi (Tyddewi)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 177
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 147
Rhif Mynediad: 25
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 20
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 25

 

Ysgol Cymunedol Sageston

Sageston, Dinbych-y-Pysgod, SA70 8SH
Mr A Welch
01646 651471
admin.sageston@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2203
Clwstwr Ysgolion: Greenhill (Dinbych-y-pysgod)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 120
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 109.5
Rhif Mynediad: 17
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 12
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 17

 

Ysgol Cymunedol Saundersfoot

Francis Lane, Saundersfoot, SA69 9HB
Mr N Allen
01834 812819
admin.saundersfoot@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2258
Clwstwr Ysgolion: Greenhill (Dinbych-y-pysgod)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 297
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 193.5
Rhif Mynediad: 42
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 21
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 42

 

Ysgol Spittal

Spittal, Hwlffordd, SA62 5QR
Ms S Vaughan
01437 741652
admin.spittal@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3050
Clwstwr Ysgolion: Hwlffordd
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 146
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 111
Rhif Mynediad: 20
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 22
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 20

 

Ysgol St Florence

St Florence, Dinbych-y-pysgod, SA70 8LY
Mrs Julie Davies (Pennaeth)
01834 871325
admin.stflorence@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3055
Clwstwr Ysgolion: Greenhill (Dinbych-y-pysgod)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 95
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 65.5
Rhif Mynediad: 13
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 11
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 13

 

Ysgol Cymunedol Stepaside

Carmarthen Road, Cilgeti, SA68 0UG
Mr P Jones
01834 812764
admin.stepaside@pembrokeshire.gov.uk 

Rhif yr Ysgol: 2260
Clwstwr Ysgolion: Greenhill (Dinbych-y-pysgod)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 200
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 111.5
Rhif Mynediad: 28
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 9
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 28

 

Ysgol Cymunedol Tafarnspite

Tafarnspite, Sir Benfro, SA34 0NL
Mr K Phelps (Pennaeth)
01834 831691
admin.tavernspite@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2266
Clwstwr Ysgolion: Greenhill (Dinbych-y-pysgod)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 205
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 222
Rhif Mynediad: 29
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 38
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 29

 

Ysgol Cymunedol Tredeml 

Tredeml, Arberth, SA67 8RS
Mr K Phelps (Pennaeth)
01834 860657
admin.templeton@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2261
Clwstwr Ysgolion: Greenhill (Dinbych-y-pysgod)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 132
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 125.5
Rhif Mynediad: 18
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 23
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 18

 

Ysgol Dinbych-y-pysgod

Lôn Heywood, Dinbych-y-pysgod, SA70 8BZ
Mr J Palmer
01834 843241
head.tenbyvc@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3059
Clwstwr Ysgolion: Greenhill (Dinbych-y-pysgod)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 318
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 248.5
Rhif Mynediad: 45
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 27
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 45

 

Ysgol Waldo Williams

Scarrowscant Lane, Hwlffordd, SA61 1BS
Mrs D Bond
01437 765376
head.waldowilliams@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2397
Clwstwr Ysgolion: Hwlffordd
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 259
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 211
Rhif Mynediad: 37
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 29
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 37

 

Ysgol Cymunedol Cas-blaidd

Cas-blaidd, Hwlffordd, SA62 5LZ
Mrs S Edwards
01437 741361
head.wolfscastle@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2254
Clwstwr Ysgolion: Bro Gwaun (Abergwaun)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 40
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 49
Rhif Mynediad: 5
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 11
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 5

 

Ysgol Bro Ingli

Long Street, Trefdraeth, SA42 0TL
Mrs E Howells
01239 820682
head.broingli@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2243
Clwstwr Ysgolion: Bro Gwaun (Abergwaun)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 110
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 93
Rhif Mynediad: 15
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 11
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 15

 

Ysgol Clydau

Tegryn, Llanfyrnach, SA35 0BE
Mr S Jones
01239 698236
head.clydau@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2385
Clwstwr Ysgolion: Caer Elen/Preseli
Categori laith Ystod: Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 4-11
Cynhwysedd 2023: 71
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 40
Rhif Mynediad: 10
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 5
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 10

 

Ysgol Gelli Aur

Orange Way, Penfro, SA71 4DP
Mr A Williams
01646 682605
admin.golden-grove@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2388
Clwstwr Ysgolion: Harri Tudur (Penfro)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg/Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 405
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 365.5
Rhif Mynediad: E: 42 W: 15
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 53
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 46

 

Ysgol Ger-y-Llan  

Treletert, Hwlffordd, SA62 5SL
Mrs C Richardson
01348 840248
head.letterston@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3058
Clwstwr Ysgolion: Bro Gwaun (Abergwaun)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 150
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 95
Rhif Mynediad: 21
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 13
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 21

 

Ysgol Glannau Gwaun

Clive Road, Abergwaun, SA65 9DB
Mrs M Jones (Pennaeth)
01348 872505
head.glannaugwaun@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2389
Clwstwr Ysgolion: Bro Gwaun (Abergwaun)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg/ Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 240
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 235.5
Rhif Mynediad: E: 12 W: 21
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 25
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: E: 12 W: 21

 

Ysgol Gymunedol Brynconin

Llandissilio, Clynderwen, SA66 7TF
Mr E Eynon (Pennaeth)
01437 563555
head.brynconin@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2223
Clwstwr Ysgolion: Caer Elen/Preseli
Categori laith Ystod: Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 89
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 70
Rhif Mynediad: 12
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 12
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 12

 

Ysgol Gymunedol Croesgoch

Croesgoch, Hwlffordd
Mrs M Jones (Pennaeth)
01348 831461
head.croesgoch@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2270
Clwstwr Ysgolion: Penrhyn Dewi (Tyddewi)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg/Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 119
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 97
Rhif Mynediad: 17
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 13
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 17

 

Ysgol Gymunedol Maenclochog

Maenclochog, Clynderwen, SA66 7LB
Mr E Eynon (Executive Head)
01437 532452
head.maenclochog@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2233
Clwstwr Ysgolion: Caer Elen/Preseli
Categori laith Ystod: Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 116
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 101
Rhif Mynediad: 16
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 13
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 16

 

Ysgol Gymunedol Wdig

Hill Street, Wdig, SA64 0ET
Mr J Jones
01348 872503
admin.goodwick@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2212
Clwstwr Ysgolion: Bro Gwaun (Abergwaun)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 137
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 111.5
Rhif Mynediad: 19
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 14
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 19

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Eglwyswrw

Eglwyswrw, Crymych, SA41 3SN
Ms N Phillips
01239 891267
head.eglwyswrw@pembrokeshire.gov.uk 

Rhif yr Ysgol: 2209
Clwstwr Ysgolion: Caer Elen/Preseli
Categori laith Ystod: Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 4-11
Cynhwysedd 2023: 142
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 96
Rhif Mynediad: 20
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 11
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 20

 

Ysgol Hafan y Môr

Heywood Lane, Dinbych-y-pysgod, SA70 8BZ
Ms V Hart-Griffiths
01834 843248
head.ysgolhafanymor@Pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2395
Clwstwr Ysgolion: Caer Elen/Preseli
Categori laith Ystod: Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 216
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 215
Rhif Mynediad: 30
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 32
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 30

 

Ysgol Llandudoch

St Dogmael’s, Aberteifi, SA43 3ET
Mrs E Bennett
01239 613596
admin.stdogmaels@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2253
Clwstwr Ysgolion: Caer Elen/Preseli
Categori laith Ystod: Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023:143
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 89
Rhif Mynediad: 20
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 2
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 20

 

Ysgol Llanychllwydog

Pontfaen, Abergwaun, SA65 9SE
Mrs A Lawrence (Pennaeth)
01348 881307
admin.llanychllwydog@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 2231
Clwstwr Ysgolion: Bro Gwaun (Abergwaun)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 31
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 25.5
Rhif Mynediad: 4
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 3
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
2024/25 Rhif Mynediad: 4

 

Ysgolion a Gynorthwyir Gwirfoddol - Catholig

Ysgol Catholig Holy Name

Ysgolion Catholig Mary Immaculate

Ysgol Catholig St Francis

Ysgol Catholig St Teilo’s

 

Ysgol Catholig Holy Name

Vergam Terrace, Abergwaun, SA65 9DF
Mrs A Davies (Pennaeth)
01348 872506
admin.holyname@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3311
Clwstwr Ysgolion: Bro Gwaun (Abergwaun)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg/Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 4-11
Cynhwysedd 2023: 129
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 129
Rhif Mynediad: 18
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 17
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
Rhif Mynediad 2024/25: 18

 

Ysgolion Catholig Mary Immaculate 

Merlins Terrace, Hwlffordd, SA61 1PH
Ms L Prevel (Acting Executive Headteacher)
01437 762324
admin.maryimmaculate@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3313
Clwstwr Ysgolion: Hwlffordd
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 205
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 189.5
Rhif Mynediad: 29
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 34
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
Rhif Mynediad 2024/25: 29

 

Ysgol Catholig St Francis

Priory Road, Aberdaugleddau, SA73 2EE
Mrs A Davies (Pennaeth)
01646 694830
admin.stfrancis@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3314
Clwstwr Ysgolion: Aberdaugleddau
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 138
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 137.5
Rhif Mynediad: 19
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 21
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
Rhif Mynediad 2024/25: 19

 

Ysgol Catholig St Teilo’s

Greenhill Road, Dinbych-y-pysgod, SA70 7LJ
Ms L Prevel (Acting Executive Headteacher)
01834 843995
admin.stteilos@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3319
Clwstwr Ysgolion: Greenhill (Dinbych-y-Pysgod)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 96
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 70
Rhif Mynediad: 13
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 12
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
Rhif Mynediad 2024/25: 13

 

Ysgolion a Gynorthwyir Gwirfoddol – Eglwys yng Nghymru

Ysgol St Aidan’s

Ysgol St Mark’s

Ysgol St Oswald’s

 

Ysgol St Aidan’s

Wiston, Hwlffordd, SA62 4PS
Mrs K Adams (Executive Headteacher)
01437 731449
admin.staidans@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3315
Clwstwr Ysgolion: Hwlffordd
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 122
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 72.5
Rhif Mynediad: 17
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 7
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus):0
Rhif Mynediad 2024/25: 17

 

Ysgol St Mark’s

Merlins Bridge, Hwlffordd, SA61 1JU
Mrs H Cale
01437 767623
admin.stmarks@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3320
Clwstwr Ysgolion: Hwlffordd
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 141
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 121.5
Rhif Mynediad: 20
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 16
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
Rhif Mynediad 2024/25: 20

 

Ysgol St Oswald’s

Jeffreyston, Cilgeti, SA68 0SG
Mr M Scale
01646 651409
head.stoswalds@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 3321
Clwstwr Ysgolion: Greenhill (Dinbych-y-pysgod)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-11
Cynhwysedd 2023: 120
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 134
Rhif Mynediad: 17
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 19
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
Rhif Mynediad 2024/25: 17

 

Ysgolion Canol 

Ysgol Bro Preseli

Ysgol Caer Elen

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi (VA)

 

Ysgol Bro Preseli

Crymych, SA41 3QH
Mrs R Morris
01239 831000
swyddfa@ysgolbropreseli.cymru

Rhif yr Ysgol: 5501
Clwstwr Ysgolion: Caer Elen/Preseli
Categori laith Ystod: Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-18
Cynhwysedd 2023: Cynradd: 210 Uwchradd: 1027
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 913
Rhif Mynediad: Cynradd: 30 Uwchradd: 159
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: Cynradd: 20 Uwchradd: 139
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
Rhif Mynediad 2024/25: Cynradd: 30 Uwchradd: 164

 

Ysgol Caer Elen

Withybush Road, Hwlffordd, SA62 4BN
Mr D Hughes
01437 808470
cynradd@ysgolcaerelen.cymru
uwchradd@ysgolcaerelen.cymru

Rhif yr Ysgol: 5500
Clwstwr Ysgolion: Caer Elen/Preseli
Categori laith Ystod: Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 3-16
Cynhwysedd 2023: Cynradd: 405 Uwchradd: 614
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 808.5
Rhif Mynediad: Cynradd: 57 Uwchradd: 123
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: Cynradd: 94 Uwchradd: 91
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
Rhif Mynediad 2024/25: Cynradd: 57 Uwchradd: 123

 

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi (VA)

Campws Dewi 

St Davids, Hwlffordd, SA62 6QH
01437 809200

Campws Aidan 

Solva, Hwlffordd, SA62 6TS

Campws Non 

Nun Street, Tyddewi, SA62 6NU

Mrs R Thomas
admin.penrhyndewi@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 5900
Clwstwr Ysgolion: Penrhyn Dewi (Tyddewi)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3 -16
Cynhwysedd 2023: Cynradd: 189 Uwchradd: 306
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 615.5
Rhif Mynediad: Cynradd: 21 Uwchradd: 60
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: Cynradd: 15 Uwchradd: 101
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
Rhif Mynediad 2024/25: Cynradd: 27 Uwchradd: 61

 

Ysgolion Uwchradd

Ysgol Greenhill

Ysgol Haverfordwest High

Ysgol Aberdaugleddau

Ysgol Harri Tudur

Ysgol Bro Gwaun

 

Ysgol Greenhill

Heywood Lane, Dinbych-y-pysgod, SA70 8BN
Mr D Haynes
01834 840100
admin@greenhill.pembrokeshire.sch.uk

Rhif yr Ysgol: 4035
Clwstwr Ysgolion: Greenhill (Dinbych-y-pysgod)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 11-18+
Cynhwysedd 2023: 1194
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 876
Rhif Mynediad: 215
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 156
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
Rhif Mynediad 2024/25: 207

 

Ysgol Haverfordwest High

Portfield Site, Scarrowscant Lane, Hwlffordd, SA61 1EP
Mrs J Harries
01437 774749
contactus@haverfordwesthigh.co.uk

Rhif yr Ysgol: 4512
Clwstwr Ysgolion: Hwlffordd
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 11 - 18+
Cynhwysedd 2023: 1750
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 1572
Rhif Mynediad: 316
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 304
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
Rhif Mynediad 2024/25: 310

 

Ysgol Aberdaugleddau

Steynton Road, Aberdaugleddau, SA73 1AE
Ms CA Morris
01646 690021
admin@milfordhavenschool.co.uk

Rhif yr Ysgol: 4063
Clwstwr Ysgolion: Aberdaugleddau
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 11 - 18+
Cynhwysedd 2023: 1262
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 1075
Rhif Mynediad: 252
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 263
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
Rhif Mynediad 2024/25: 252

 

Ysgol Harri Tudur

Bush, Penfro, SA71 4RL
Mrs F Kite
01646 682461
contact@yht.wales

Rhif yr Ysgol: 4038
Clwstwr Ysgolion: Harri Tudur (Penfro)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 11-18+
Cynhwysedd 2023: 1343
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 1203
Rhif Mynediad: 238
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 222
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
Rhif Mynediad 2024/25: 238

 

Ysgol Bro Gwaun

Heol Dyfed, Abergwaun, SA65 9DT
Mr P Edwards
01348 872268
office@ysgolbrogwaun.com

Rhif yr Ysgol: 4031
Clwstwr Ysgolion: Bro Gwaun (Abergwaun)
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saeasneg/Cyfrwng Cymraeg
Oedran: 11- 16+
Cynhwysedd 2023: 526
Nifer Disgyblion (CAL) Ionawr 2023: 594
Rhif Mynediad: 105
2023/24 Nifer Geisiadau am Lefydd: 124
2023/24 Nifer o Apelau (Llwyddiannus): 0
Rhif Mynediad 2024/25: 105

 

Ysgol Arbennig

Ysgol Portfield

Off Portfield, Hwlffordd
SA61 1BS
Mr D Hewitt
01437 762701
admin.portfield@pembrokeshire.gov.uk

Rhif yr Ysgol: 7001
Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 3-19

 

Uned Cyfeirio Disgyblion

Canolfan Dysgu Sir Penfro

St Clements Road
Neyland
SA73 1SH
Mrs S Williams
01646 602473
admin.behavioursupport@pembrokeshire.gov.uk

Categori laith Ystod: Cyfrwng Saesneg
Oedran: 4-18+

 

 

ID: 9045, adolygwyd 18/08/2023