COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ysgolion Sydd Ar Gau

Ysgolion Sydd Ar Gau Yn Bresennol

Mae safleoedd ysgolion yn Sir Benfro ar agor ar hyn o bryd i bob disgybl cynradd a rhai dysgwyr mewn ysgolion uwchradd.

I gael rhagor o wybodaeth am ddychwelyd i'r ysgol, ewch I https://www.sir-benfro.gov.uk/ysgolion-sydd-ar-gau

 

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ysgolion wedi eu hadrodd fel rhai ar gau

Y diweddaraf gydag ysgolion ar gau mewn tywydd mawr: Cofrestrwch i gael rhybuddion e-bost

 

ID: 2663, revised 17/03/2021