Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Gynradd Aberllydan

Band - A

Roedd y gwaith a wnaed yn Ysgol Gynradd Aberllydan yn cynnwys ailfodelu’r adeilad presennol a’r mannau awyr agored ynghyd ag estyniad newydd y tu cefn i’r ysgol ar gyfer yr Uned Blynyddoedd Cynnar, ehangu’r lleoedd chwarae a gwella’r cyfleusterau parcio a’r mynediad allanol.

O ganlyniad, cafodd oedran derbyn yr ysgol ei ymestyn er mwyn derbyn plant tair oed rhan-amser. Cafodd y gwaith adeiladu ei gwblhau erbyn mis Medi 2015.  

Agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Gadeirydd y Cyngor Wynne Evans ddydd Mercher 25 Tachwedd 2015.


 

 

 

ID: 3035, adolygwyd 30/05/2023