Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Gynradd Aberllydan

Band - A

Roedd y gwaith a wnaed yn Ysgol Gynradd Aberllydan yn cynnwys ailfodelu’r adeilad presennol a’r mannau awyr agored ynghyd ag estyniad newydd y tu cefn i’r ysgol ar gyfer yr Uned Blynyddoedd Cynnar, ehangu’r lleoedd chwarae a gwella’r cyfleusterau parcio a’r mynediad allanol.

O ganlyniad, cafodd oedran derbyn yr ysgol ei ymestyn er mwyn derbyn plant tair oed rhan-amser. Cafodd y gwaith adeiladu ei gwblhau erbyn mis Medi 2015.  

Agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Gadeirydd y Cyngor Wynne Evans ddydd Mercher 25 Tachwedd 2015.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect, cliciwch ar: Gwybodaeth ysgol Aberllydan 

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion DiweddarafGaleri

Gwobr bwysig arall i Ysgol Aberllydan!

Ysgol Aberllydan ar flaen y dosbarth 

Cynllun Ysgolion Newydd Wedi`i Lansio yn Aber Llydan

Cyntaf nodedig i Ysgol Aberllydan

Diwrnod agored ysgol sy’n torri tir newydd

Diwrnod agored ysgolID: 3035, adolygwyd 16/01/2020