Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Bro Gwaun - Abergwaun

Band - A

Roedd y prosiect yn cynnwys creu bloc dysgu newydd, Canolfan Adnoddau Dysgu ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a chyfleusterau dysgu cymunedol. Roedd hyn yn dilyn ailbennu’r ysgol yn un 11-16.

Mae’r ail gam yn cynnwys dymchwel rhan fwyaf o’r safleoedd dysgu presennol a chreu pedwar Man Chwarae Amlddefnydd, a’r cam olaf fydd gwaith ar yr adeilad sy’n cael ei gadw h.y. y neuadd bresennol, y gampfa a’r ffreutur.

Cwblhawyd elfen newydd yr adeilad a dechreuodd y staff a’r disgyblion ei ddefnyddio ddiwedd mis Tachwedd 2017.

Agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Kirsty Williams AC (Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg) ddydd Iau 3 Mai 2018.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect, cliciwch ar: Gwybodaeth Ysgol Bro Gwaun 

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion Diweddaraf Galeri

Ysgrifennydd y Cabinet yn Agor Estyniad Ysgol

Penodi penaethiaid newydd

Seremoni hynafol ar gyfer Ysgol Bro Gwaun

Gwaith yn dechrau ar estyniad

Cynlluniau estyniad ysgol i’w gweld

Cyflwyno cynllun estyniad Ysgol Bro Gwaun

Cynlluniau Ysgol Bro Gwaun i’w harddangosID: 3061, adolygwyd 12/03/2019