Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Harri Tudur - Penfro

Band - A

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys adeiladu ysgol uwchradd 11-19 oed newydd yn lle adeilad presennol Ysgol Penfro oherwydd nad yw’n addas i’r diben i ddarparu amgylchedd dysgu cwbl hygyrch.

Bydd y gwaith adeiladu hefyd yn cynnwys caeau chwaraeon newydd a disgwylir i’r adeilad gael ei gwblhau yng Ngwanwyn 2018, a’i ddefnyddio ym mis Medi 2018.

Bydd enw’r ysgol yn newid i Ysgol Harri Tudur/Henry Tudor School o 1 Medi 2018 i gyd-fynd â symud i’r adeilad newydd. 

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect, cliciwch ar: Gwybodaeth Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion DiweddarafGaleri

Cynlluniau Campws newydd Penfro yn cael eu hystyried y mis nesaf

Cyfle i gael rhagor o wybodaeth am y campws dysgu

Penodi penaethiaid newydd

Ysgol newydd yn cyrraedd uchafbwynt

Torri Tywarch Campws Dysgu Penfro Newydd

Gwaith i ddechrau ar gampws dysgu Penfro

Ysgol Harri Tudur – Astudiaeth Achos BREEAM Man 9ID: 3058, adolygwyd 13/08/2018