Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Harri Tudur - Penfro

Band - A

Roedd y prosiect yn cynnwys adeiladu ysgol uwchradd 11-19 yn lle adeilad presennol Ysgol Penfro nad oedd yn ddigon safonol, a darparu amgylchedd dysgu hollol hygyrch.

Roedd yr adeiladu’n cynnwys meysydd chwaraeon newydd a gorffenwyd y gwaith yng ngwanwyn 2018 cyn i’r ysgol agor ym mis Medi 2018.

Newidiwyd enw’r ysgol i Ysgol Harri Tudur/Henry Tudor School o 1 Medi 2018 i gydfynd â symud i’r adeilad newydd.

Agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Kirsty Williams AC (Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg) ddydd Iau 8 Tachwedd 2018.

Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddymchwel yr hen safle ysgol fydd yn cael ei newid i faes parcio.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect, cliciwch ar: Gwybodaeth Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion DiweddarafGaleri

Ysgrifennydd Cabinet yn agor ysgol newydd gwerth £38.3 miliwn ym Mhenfro

Agor Ysgolion Newydd Diolch I Fuddsoddiad O £70m

Ysgol Harri Tudur – Astudiaeth Achos BREEAM Man 9

Gwaith i ddechrau ar gampws dysgu Penfro

Turf cutting at new Pembroke Learning Campus

Ysgol newydd yn cyrraedd uchafbwynt

Penodi penaethiaid newydd

Cyfle i gael rhagor o wybodaeth am y campws dysgu

Cynlluniau Campws newydd Penfro yn cael eu hystyried y mis nesafID: 3058, adolygwyd 12/03/2019