Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Caer Elen (Ysgol Cyfrwng Cymraeg 3-16, Hwlffordd)

Band - A

Mae Ysgol Caer Elen yn ysgol 3-16 bwrpasol yn ardal Y Llwynhelyg, Hwlffordd a bydd yn mynd i’r afael â’r galw cynyddol am addysg Gymraeg yng nghanol a de’r sir.

Sefydlwyd yr ysgol ar 1 Medi 2018 ar ôl i Ysgol Gynradd Gymraeg Glan Cleddau gau. Mae Ysgol Caer Elen yn darparu addysg uwchradd Gymraeg ychwanegol yn Sir Benfro; gall disgyblion sy’n dewis symud ymlaen at addysg Gymraeg yn y chweched dosbarth wneud hynny yn Ysgol y Preseli.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect: Gwybodaeth Ysgol Caer Elen 

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion Diweddaraf Galeri

 

Cylchlythrau

Chwefror 2017ID: 3062, adolygwyd 19/10/2021