Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston

Band - A

Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston oedd y drydedd ysgol newydd a adeiladwyd fel rhan o’r rhaglen, a hynny yn lle’r adeilad blaenorol a oedd mewn cyflwr gwael.

Mae’n ysgol gynradd 3-11 oed â lle i 210 o ddisgyblion llawn amser yn ogystal ag Uned Blynyddoedd Cynnar a Chanolfan Adnoddau Dysgu ar gyfer hyd at 20 o blant ag anghenion ychwanegol neu gymhleth.

Dechreuodd y gwaith adeiladu yn 2015 ac roedd yr adeilad yn barod i’w ddefnyddio ym mis Ionawr 2017.

Agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Kirsty Williams AC (Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg) ddydd Gwener 3 Chwefror 2017.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect: Gwybodaeth Ysgol Johnston 

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion Diweddaraf GaleriID: 3057, adolygwyd 19/10/2021