COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn

Band - A

Mae Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn yn ysgol gynradd 3-11 oed newydd a sefydlwyd ar 1 Medi 2017 yn sgil cau Ysgol WR Angle, Ysgol Wirfoddol a Reolir yn Eglwys yng Nghymru Ystagbwll ac Ysgol Gynradd Gymunedol Orielton.

Dechreuodd y gwaith ar yr ysgol, a leolir yn Hundleton, ym mis Hydref 2016 ac roedd yn barod i'w ddefnyddio ym mis Ionawr 2018.  

Agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Kirsty Williams AC (Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg) ddydd Gwener 9 Mawrth 2018.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect, cliciwch ar:  

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion DiweddarafGaleriID: 3059, adolygwyd 12/03/2019