Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn

Band - A

Mae Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn yn ysgol gynradd 3-11 oed newydd a sefydlwyd ar 1 Medi 2017 yn sgil cau Ysgol WR Angle, Ysgol Wirfoddol a Reolir yn Eglwys yng Nghymru Ystagbwll ac Ysgol Gynradd Gymunedol Orielton.

Dechreuodd y gwaith ar yr ysgol, a leolir yn Hundleton, ym mis Hydref 2016 ac roedd yn barod i'w ddefnyddio ym mis Ionawr 2018.  

Agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Kirsty Williams AC (Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg) ddydd Gwener 9 Mawrth 2018.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect: Gwybodaeth Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru Penrhyn 

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion DiweddarafGaleriID: 3059, adolygwyd 19/10/2021