Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn

Band - A

Mae Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn yn ysgol gynradd 3-11 oed newydd a sefydlwyd ar 1 Medi 2017 yn sgil cau Ysgol WR Angle, Ysgol Wirfoddol a Reolir yn Eglwys yng Nghymru Ystagbwll ac Ysgol Gynradd Gymunedol Orielton.

Dechreuodd y gwaith ar yr ysgol, a leolir yn Hundleton, ym mis Hydref 2016 ac roedd yn barod i'w ddefnyddio ym mis Ionawr 2018.  

Agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Kirsty Williams AC (Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg) ddydd Gwener 9 Mawrth 2018.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect, cliciwch ar: Gwybodaeth Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru Penrhyn 

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion DiweddarafGaleri

Ysgrifennydd Cabinet yn Agor Ysgol WR Penrhyn

Ail gyfarfod cyhoeddus ar gyfer y ddadl ynghylch ysgolio

Adolygiad ar ysgolion penrhyn Angle

Disgyblion yn Ymgartrefu yn Ysgol Penrhyn

Sesiwn hysbysrwydd cyhoeddus ar gynigion addysg Angle

Arddangos cynlluniau ysgol newydd penrhyn Angle

Rhowch eich barn ar gynigion addysg Angle

Diwedd cyfnod i Ysgol Ystagbwll

Arwerthiant ‘Diwedd Cyfnod’ i Ysgol BentrefID: 3059, adolygwyd 12/03/2019