Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi (Ysgol 3-16 Tyddewi)

 Band - A

Bydd Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi yn cael ei sefydlu o 1 Medi 2018 yn sgil cau Ysgol Dewi Sant, Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Bro Dewi ac Ysgol Gymunedol Solfach.

Bydd yr ysgol yn gweithredu ar draws y tri safle presennol a bydd gwaith cyfalaf yn cael ei wneud ar safle presennol Ysgol Dewi Sant.

Dechreuodd y gwaith ar safle Ysgol Dewi Sant ym mis Awst 2017 ac mae’r ysgol wedi symud ar hyn o bryd i Ysgol WR Tasker Milward, Hwlffordd yn ystod y gwaith adeiladu.

Disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn mis Gorffennaf 2018 a bydd yr ysgol yn ail-defnyddio'r adeilad ym mis Medi 2018.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect, cliciwch ar: Gwybodaeth Ysgol Yr Eglwys Yng Nghymru Penrhyn Dewi

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion DiweddarafGaleri

Cyngor yn addo cymorth

Cyfarfod ychwanegol ynghylch addysg Tyddewi

Cyfarfod arbennig o’r cyngor i’w gynnal

Cyfle i ddweud eich dweud am ddyfodol addysg

Gweinidog yn Cymeradwyo Cynigion Ad-drefnu Ysgolion yn Abergwaun a Thyddewi

Cyhoeddi pennaeth newydd

Cynlluniau i’w harddangos

Sesiwn gwybodaeth Solfach

Egluro sylwadau ysgol Solfach

Ymgynghori Tyddewi ac Abergwaun i ddechrau

Ysgol Tasker Milward, HwlfforddCylchlythrau
Tachwedd 2017
Ebrill 2017
Ionawr 2017
ID: 3063, adolygwyd 13/07/2018