Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi (Ysgol 3-16 Tyddewi)

 Band - A

Sefydlwyd Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi ar 1 Medi 2018 ar ôl i Ysgol Dewi Sant, Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Bro Dewi ac Ysgol Gymunedol Solfach gau.

Mae’r ysgol bellach yn gweithredu yn holl safleoedd yr hen ysgolion ac mae gwaith wedi cael ei wneud ar safle Ysgol Dewi Sant.

Cwblhawyd y gwaith ym mis Gorffennaf 2018 cyn i’r adeilad ddechrau cael ei ddefnyddio ym mis Medi 2018.

Agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Eluned Morgan AM (Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes) ar ddydd Gwener, 30 Tachwedd 2018.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect: Gwybodaeth Ysgol Yr Eglwys Yng Nghymru Penrhyn Dewi

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion DiweddarafGaleriCylchlythrau
Ionawr 2017
ID: 3063, adolygwyd 19/10/2021