Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi (Ysgol 3-16 Tyddewi)

 Band - A

Sefydlwyd Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi ar 1 Medi 2018 ar ôl i Ysgol Dewi Sant, Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Bro Dewi ac Ysgol Gymunedol Solfach gau.

Mae’r ysgol bellach yn gweithredu yn holl safleoedd yr hen ysgolion ac mae gwaith wedi cael ei wneud ar safle Ysgol Dewi Sant.

Cwblhawyd y gwaith ym mis Gorffennaf 2018 cyn i’r adeilad ddechrau cael ei ddefnyddio ym mis Medi 2018.

Agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Eluned Morgan AM (Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes) ar ddydd Gwener, 30 Tachwedd 2018.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect, cliciwch ar: Gwybodaeth Ysgol Yr Eglwys Yng Nghymru Penrhyn Dewi

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion DiweddarafGaleri

Gweinidog Yn ôL at Ei Gwreiddiau I Agor Ysgol Newydd

Cyfarfod ychwanegol ynghylch addysg Tyddewi

Cyfarfod arbennig o’r cyngor i’w gynnal

Cyfle i ddweud eich dweud am ddyfodol addysg

Gweinidog yn Cymeradwyo Cynigion Ad-drefnu Ysgolion yn Abergwaun a Thyddewi

Cyhoeddi pennaeth newydd

Cynlluniau i’w harddangos

Sesiwn gwybodaeth Solfach

Egluro sylwadau ysgol Solfach

Ymgynghori Tyddewi ac Abergwaun i ddechrau

Ysgol Tasker Milward, Hwlffordd

Agor Ysgolion Newydd Diolch I Fuddsoddiad O £70m

Cyngor yn addo cymorth



Cylchlythrau
Ebrill 2017
Ionawr 2017
ID: 3063, adolygwyd 12/03/2019