Ystafell Newyddion

Latest News

Yn Galw Ar Dditectifs Hanes!

Oes gan eich teulu chi ddiddordeb mewn hanes?

Hoffech chi helpu i ddod ag hanes yn fyw yn Amgueddfa Sir Benfro?

Mae Maenordy Scolton yn apelio i deuluoedd sydd â phlant rhwng 7 ac 13 oed i helpu i wneud yr amgueddfa yn fwy hwyliog a chyfeillgar i deuluoedd.

16 January 2020

Amy a Tim yn Gwneud Sblash!

Enwebwyd dau athro nofio Hamdden Sir Benfro ar gyfer Gwobrau Nofio Cymru 2020, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn ddiweddar.

15 January 2020

Chalet Gwyliau'n I Gael Ei Ddatgymalu

Mae arolygydd cynllunio wedi cadarnhau Hysbysiad Gorfodi a gyhoeddwyd gan Cyngor Sir Penfro yn gofyn am ddatgymalu chalet â gorchudd pren a ddefnyddir at ddibenion gwyliau.

24 December 2019

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017