Ystafell Newyddion

Latest News

Hyfforddiant Newydd ar gyfer Staff y Gwasanaethu Hamdden

Mae prosiect datblygu staff newydd ar gyfer gweithwyr Gwasanaethau Hamdden Cyngor Sir Penfro wedi arwain at fwy na 40 o aelodau o staff yn cwblhau cymwysterau amrywiol, gan gynnwys rheolaeth, y cyfryngau cymdeithasol ac arwain tîm.

05 December 2019

Dyddiad Cau Lleoedd Ysgol Uwchradd

Bydd angen i rieni disgyblion Blwyddyn 6 yn Sir Benfro ymgeisio am leoedd ysgolion uwchradd ar gyfer mis Medi 2020 erbyn y dyddiad cau, sef 20 Rhagfyr 2019.

04 December 2019

Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2019

Cydnabuwyd holl oreuon chwaraeon lleol yng ngwobrau blynyddol o fri Chwaraeon Sir Benfro nos Wener (29ain Tachwedd) yn Folly Farm.

04 December 2019

Diwrnod Distewi’r Dwndwr

Gobeithio y rhoddwyd taw ar broblemau sŵn a ddioddefwyd gan rai o drigolion stryd yn Hwlffordd, diolch i weithredu ar y cyd rhwng yr awdurdod lleol a’r heddlu.

28 November 2019

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017