Ystafell Newyddion

Latest News

Dewch i chwilio'r Cerrig Shwmae!

I nodi Diwrnod Shwmae ar Hydref 15fed, mae Cyngor Sir Penfro a Menter Iaith Sir Benfro wedi dod at ei gilydd unwaith eto i greu llwybr cerrig Shwmae, y tro hwn i blant a’u teuluoedd archwilio lleoliadau sy’n gysylltiedig â phobl arwyddocaol neu chwedlau gwych o Sir Benfro.

30 September 2022

Gwahodd enwebiadau ar gyfer Gwobrau Sbotolau Sir Benfro 2022

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd Gwobrau Sbotolau Sir Benfro yn dychwelyd (a gynhaliwyd ddiwethaf yn 2019) sy'n dathlu plant a phobl ifanc sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ac wedi cyflawni rhywbeth eithriadol.

22 September 2022

Swyddogion y Cyngor yn cynnal ymweliadau mewn ymateb i achos o Ffliw Adar

Yn dilyn achos o Ffliw Adar Pathogenig Iawn mewn dofednod ar safle ger Aberdaugleddau yn Sir Benfro a chyhoeddiad Parth Gwarchod rhag y Ffliw a Pharth Gwyliadwriaeth ehangach o amgylch y Safle Heintiedig (gan Brif Swyddog Milfeddygol Cymru), bu swyddogion o Is-adran Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Penfro yn ymweld â chyfeiriadau o fewn 3 cilometr i’r Parth Gwarchod o amgylch y safle ddydd Gwener 9 Medi.

16 September 2022

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017