COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Latest News

Arweinydd y Cyngor yn trafod diweddariad coronafeirws: Dydd Gwener 10 Gorffennaf

Mae’r Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro, wedi darparu diweddariad coronafeirws pellach ar gyfer dydd Gwener, 10fed Gorffennaf, fel a ganlyn:

“Fel y gwelsoch, efallai, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi diweddariad heddiw ar lacio mwy ar y cyfyngiadau COVID-19 fel y byddwn yn croesawu ymwelwyr yn ôl i Sir Benfro o yfory (dydd Sadwrn) ymlaen.

10 July 2020

Marchnad Ffermwyr yn ôl

Ailagorodd Marchnad Ffermwyr boblogaidd tref Hwlffordd ddydd Gwener (10 Gorffennaf), gyda masnachwyr lleol yn cynnig ystod eang o gynnyrch ffres.

10 July 2020

Yr hysbyseb ar gyfer cartrefi dewis yw ailagor

Mae Gwasanaethau Tai Cyngor Sir Penfro’n bwriadu ailagor hysbyseb Cartrefi Dewisedig ar gyfer eiddo’r Cyngor a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig o’r wythnos sy’n dechrau ar 27ain Gorffennaf 2020 ymlaen.

10 July 2020

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017