Ystafell Newyddion

Latest News

Lansiad Prosiect yn Llwyddiant Ysgubol

Cafodd y prosiect Cysylltiadau Hynafol (Ancient Connections), a lansiwyd yn ddiweddar yn Nhyddewi, ei alw’n llwyddiant ysgubol gan bartneriaid y prosiect ac aelodau’r gymuned leol fel ei gilydd.

21 October 2019

Llyfrgell Tyddewi i Gau am Wythnos

Bydd Llyfrgell Tyddewi ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol rhwng dydd Sadwrn 16 a dydd Sadwrn 23 Tachwedd.

17 October 2019

Dyddiad Cau Lleoedd Ysgol Uwchradd

Bydd angen i rieni disgyblion Blwyddyn 6 yn Sir Benfro ymgeisio am leoedd ysgolion uwchradd ar gyfer mis Medi 2020 erbyn y dyddiad cau, sef 20 Rhagfyr 2019.

16 October 2019

Mosaig I Groesawu Disgyblion

Croesawyd y disgyblion sy'n mynychu Ysgol Uwchradd Hwlffordd yn ôl ar ôl gwyliau'r haf gan ddau fosaig newydd yn y brif fynedfa.

15 October 2019

Arddangos Gwaith Celf Disgyblion

Mae gwaith celf disgyblion TGAU Ysgol Gyfun Aberdaugleddau yn cael ei arddangos ar hyn o bryd yn Theatr y Torch yn y dref.

11 October 2019

Dyfarnu Graddau Prentisiaeth i Staff

Mae dau aelod o staff Cyngor Sir Penfro wedi cael lleoedd ar gwrs gradd prentisiaeth meddalwedd beirianyddol gymwysedig y Brifysgol Agored (OU).

11 October 2019

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017