COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Latest News

Ceisio Barn am Adolygiadau Trwyddedu

Os oes gennych ddiddordeb mewn sut mae Cyngor Sir Penfro yn rhoi trwyddedau, gallwch leisio’ch barn ar adolygiad y Cyngor o’r Datganiad Polisi Trwyddedu rhwng nawr a 31 Mawrth 2021.

03 March 2021

Enwebu Prosiect Seilwaith Gwyrdd am Wobr Fawreddog y Diwydiant Cynllunio

Mae prosiect partneriaeth seilwaith gwyrdd yn Hwlffordd wedi’i enwi’n un o chwe phrosiect yn y DU sydd wedi cyrraedd rownd derfynol y categori Rhagoriaeth mewn Cynllunio ar gyfer Iechyd a Lles yng Ngwobrau Rhagoriaeth Cynllunio 2021 y Sefydliad Brenhinol Cynllunio Trefol (RTPI).

01 March 2021

Ceisio adborth gan rieni a gofalwyr

Mae Gwasanaethau Rhianta Sir Benfro yn gwahodd rhieni a gofalwyr ar draws y Sir i gymryd rhan mewn arolwg a lansiwyd yr wythnos hon.

25 February 2021

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017