Ystafell Newyddion

Latest News

Digwyddiad Lansio ar gyfer Hwb Cymunedol Sir Benfro

Mae PAVS, ynghyd â'u partneriaid, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Cyngor Sir Penfro, Iechyd Cyhoeddus Cymru, PLANED, “Volunteering Matters” a Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru yn falch o gyhoeddi ail-lansiad Hwb Cymunedol Sir Benfro yn dilyn Diwrnod Gweithgarwch Cymunedol a Lles llwyddiannus, a gynhelir yn ddiweddar ym Mharc Gwledig Maenordy Scolton.

15 June 2022

Beth sy'n digwydd yn Hwlffordd

Darganfyddwch fwy: Dydd Gwener 24 Mehefin, 10am – 12:00pm

 

Mae'n gyfnod cyffrous i Hwlffordd a hoffai Cyngor Sir Penfro eich gwahodd i glywed mwy am y buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd a'r cynlluniau blaengar ar gyfer y Dref Sirol.

14 June 2022

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017