COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Latest News

Sut i wisgo gorchudd wyneb

Ailddechreuodd addysg orfodol ar gyfer disgyblion ddydd Llun, y 14eg o Fedi, a’r defnydd o orchuddion wyneb yn ofynnol gan Gyngor Sir Penfro ar gyfer staff yr holl ysgolion a dysgwyr ysgolion Uwchradd mewn mannau cymunedol.

22 September 2020

Kieran's yn cadw'r ysgol yn lân ac yn ddiogel diolch i CAM NESA

Mae menter a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd ac sy'n helpu pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant i ddod o hyd i waith, yn brwydro yn erbyn diwydiant cyflogaeth COVID-19 trwy weithredu'n gyflym yn achos swyddi posibl i sicrhau bod plant a staff yn ddiogel.

22 September 2020

Diweddariad coronaidd y galon arweinydd: Dydd Gwener, 18 Medi

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi darparu’r diweddariad canlynol ar y Coronafeirws ar gyfer dydd Gwener, 18 Medi:

‘Croeso i’m diweddariad wythnosol ac rwy’n gobeithio eich bod chi i gyd yn iawn.

18 September 2020

Camp Penally: Arweinydd y Cyngor yn ymateb

Yn gynharach yr wythnos hon, cafodd Cyngor Sir Penfro wybod bod y Swyddfa Gartref wedi dewis Gwersyll Penalun fel safle i ddarparu llety diogel yn unol â’i chyfrifoldeb statudol i ddarparu llety i geiswyr lloches anghenus.

18 September 2020

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017