Ystafell Newyddion

Latest News

Y wenynen fêl yn Sir Benfro

Bydd yna si o gyffro yn Llyfrgell Doc Penfro yr wythnos hon, diolch i ddigwyddiad arbennig sy'n canolbwyntio ar wenyn mêl y sir.

18 February 2019

Taith i Lundain

Aeth disgyblion o Ysgol Croes-goch ar ymweliad i Lundain yn ddiweddar, i gymryd rhan mewn cyngerdd ‘Young Voices’ yn arena’r O2.

15 February 2019

Dirwyon am daflu sbwriel

Cafwyd tri ar ddeg o droseddwyr yn euog o daflu sbwriel yn Llys Ynadon Hwlffordd heddiw (dydd Iau, 14 Chwefror).

Cafodd pob un ddirwy o £200, a’u gorchymyn i dalu costau o £200 gyda gordal dioddefwr o £30.

Plediodd tri unigolyn yn ddieuog a chafodd eu hachosion nhw - ynghyd ag 19 arall - eu gohirio hyd 28 Mawrth.

15 February 2019

Bydd barod ar gyfer Go-Tri!

Meddwl am her newydd eleni?

Beth am roi cynnig ar un o ornestau Go Tri poblogaidd Sir Benfro?

Mae cyfres Go Tri’n cynnwys sbrintiau, deuathlonau a thriathlonau penigamp mewn mannau amrywiol – gan gynnwys Dinbych-y-pysgod, Abergwaun, Hwlffordd a Maenordy Scolton.

14 February 2019

Tasgmon lleol yn euog

Plediodd tasgmon lleol yn euog ar ddydd Llun 11 Chwefror yn Llys Ynadon Hwlffordd i gyflawni gwaith trwsio gwael ar ffens mewn eiddo yn Hwlffordd, wedi iddo gael ei erlyn gan dîm safonau masnach Cyngor Sir Penfro.

13 February 2019

Cyflwyno siec taith gerdded

Cyflwynwyd siec gwerth £500 yn ddiweddar i Gymdeithas Alzheimer gan staff canolfan ddydd a chartref Havenhurst.

12 February 2019

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017