Ystafell Newyddion

Latest News

Goleuadau newydd ar gyfer y tapestri

Bydd oriel Tapestri'r Goresgyniad Diwethaf yn llyfrgell Abergwaun yn cau am gyfnod byr yn y Flwyddyn Newydd er mwyn i system goleuadau newydd gael ei gosod.

11 December 2018

Garej yn cael ei chaniatáu

Mae deiliad tŷ yn Hwlffordd wedi ennill apêl gynllunio i adeiladu garej ar dir ei gartref.

11 December 2018

Gwrthod tystysgrif i garafán

Mae penderfyniad yr awdurdod lleol i beidio â rhoi tystysgrif datblygiad cyfreithlon i garafán wedi cael ei gadarnhau mewn apêl.

10 December 2018

Ysgolion i uno dros ymddygiad

Mae Cyngor Sir Penfro wedi lansio cynllun newydd gyda’r nod o ddarparu dull mwy cyson o ddelio gydag ymddygiad disgyblion.

05 December 2018

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017