COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Latest News

Diweddariad coronafeirws yr Arweinydd: Dydd Mercher, 1 Ebrill

Mae’r Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro, wedi darparu diweddariad coronafeirws pellach ar gyfer dydd Mercher, 1af Ebrill, fel a ganlyn:

 “Mae wedi bod yn ddiwrnod prysur arall i’m cydweithwyr yn yr Awdurdod ac mae pawb yn gweithio’n galed i fynd i’r afael â COVID-19.

01 April 2020

Taliadau Grant i Fusnesau Bach

Mae Paul Miller, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant, wedi cyhoeddi bod taliadau i fusnesau wedi dechrau heddiw (dydd Mercher, 1af Ebrill).

01 April 2020

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017