Ystafell Newyddion

Latest News

Cyhoeddi Enillydd Cystadleuaeth Gelf Diwrnod Byd-eang y Plant

I ddathlu Diwrnod Byd-eang y Plant ym mis Hydref, gwahoddodd Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ddylunio poster dan y thema ‘Sut i wneud ysgolion yn fwy carbon gyfeillgar’.

24 January 2022

Cyllid 'Trawsnewid Trefi' ar gael yn Sir Benfro

Mae perchnogion eiddo yng nghanol trefi yn Sir Benfro sydd â diddordeb mewn gwella eu hadeiladau a/neu eu safleoedd yn cael eu hannog i wneud cais am gyllid sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru.

21 January 2022

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017