COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Latest News

Gwnaed yr esgidiau hyn ar gyfer chwarae!

Mae cynllun newydd, cyffrous, i wella mynediad plant at weithgareddau awyr agored ac ymestyn perfformiad ailgylchu  rhagorol Sir Benfro i'r maes chwaraeon, yn cael ei dreialu mewn pedair ysgol ar hyn o bryd.

22 September 2021

Lansio ymgyrch i gynyddu gofalwyr maeth yn Sir Benfro

Nod ymgyrch newydd a lansiwyd heddiw (dydd Llun) gan Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol newydd o 22 o wasanaethau maethu awdurdodau lleol Cymru, yw cael effaith gadarnhaol ar ddyfodol plant a phobl ifanc, a denu rhai o’r 39%o oedolion yng Nghymru sydd wedi ystyried bod yn ofalwr maeth.

20 September 2021

Ailagor Oriel Glan-yr-afon, Hwlffordd

Ar ôl deunaw mis o saib yn sgil Covid-19 mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch i gyhoeddi y byddwn yn dychwelyd i Oriel Glan-yr-afon, Hwlffordd gyda dwy arddangosfa newydd sbon.

16 September 2021

Canllawiau Covid-19 wedi'u cyhoeddi i rieni

A hithau’n ail wythnos tymor yr Hydref, mae Cyngor Sir Penfro wedi cyhoeddi canllawiau syml i rieni ynglŷn â beth i wneud os oes symptomau Covid-19 gan eu plentyn.

14 September 2021

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017