Ystafell Newyddion

Latest News

Ymgynghoriad Ffermydd Sirol

Cafodd ymgynghoriad ar Ystâd Ffermydd Sirol Cyngor Sir Benfro ei lansio yn Sioe Sir Benfro yn ddiweddar.

21 August 2019

Dathlu Hanes Cyffredin

Mae prosiect celfyddyd, treftadaeth a thwristiaeth newydd cyffrous yn dathlu cysylltiadau rhwng Gogledd Sir Benfro a Llwch Garmon yn Iwerddon yn cael ei lansio ym mis Medi.

21 August 2019

Dirprwy Weinidog Yn Ymweld  Siop Fferm

Mae un o Weinidogion Llywodraeth Cymru wedi ymweld â’r siop fferm a chynnyrch newydd sydd ar ystâd Maenordy Scolton, ar gyffiniau Hwlffordd.

20 August 2019

Gweinidog Yn Ymchwilio Effaith Cynllun

Bu un o Weinidogion Llywodraeth Cymru ar ymweliad i Feithrinfa yn Hwlffordd Yn ddiweddar, er mwyn asesu effaith Cynnig Gofal Plant 30-awr Cymru.

20 August 2019

Cyhoeddi Fideo Ailgylchu Newydd

Mae fideo newydd wedi cael ei gyhoeddi ar wefan ac ar gyfryngau cymdeithasol Cyngor Sir Benfro sy’n trafod y trefniadau newydd ar gyfer ailgylchu a gwastraff a fydd yn cael eu cyflwyno yn nhymor yr Hydref.

19 August 2019

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017