Ystafell Newyddion

Latest News

Amddiffyn Hawliau Plant Yn Y Gweithle

Mae Cyngor Sir Penfro’n atgoffa busnesau sy’n cyflogi plant rhwng 13 ac 16 oed bod arnynt angen hawlenni i gydymffurfio â chyfreithiau cyflogaeth.

23 April 2019

Rhybuddion am dwyll

Mae Safonau Masnach yn rhybuddio busnesau a deiliaid tai Sir Benfro i fod yn wyliadwrus am ddwy sgâm sy’n cael eu gweithredu tyn y Sir.

18 April 2019

Castell yn croesawu cwpan y byd!

Bydd dwsinau o gricedwyr ifanc Sir Benfro yn cael cyfle i chwarae o flaen tlws enwocaf Criced y Byd y mis nesaf, pan fydd Taith Tlws Criced y Byd ICC yn ymweld â Chastell Penfro.

18 April 2019

Enwi contractiwr ffordd gyswllt

Penodwyd y contractwyr, GD Harries, sydd wedi’u lleoli yn Sir Benfro, i gwblhau’r gwaith ar y ffordd gyswllt fewnol yn Abergwaun ar ôl i’r contractwyr gwreiddiol, Dawnus, fynd i ddwylo’r gweinyddwyr.

18 April 2019

Mae Balanceability yn ôl

Mae Hamdden Sir Benfro yn cynnal sesiynau blasu dros y Pasg ar gyfer yr unig raglen ‘dysgu beicio’ sydd wedi’i gymeradwyo yn y DU.

17 April 2019

Etholiad Senedd Ewrop

Bydd etholiad Senedd Ewrop 2019 yn cael ei gynnal Ddydd Iau, 23 Mai.

16 April 2019

Grace Ryfeddol

Er gwaethaf gorfod brwydro yn nannedd anfanteision, mae disgybl o Ysgol y Frenni wedi pasio ei phrawf hyfedredd beicio.

16 April 2019

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017