COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Latest News

Lleoli Cabannau Dros Dro i'r Digartref ar hen safle Ysgol Hubberston

Mewn ymateb i'r cynnydd yn niferoedd pobl ddigartref yn yr ardal leol, llwyddodd Cyngor Sir Penfro i ennill cyllid gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2020 i brynu wyth caban parod a fydd yn darparu llety dros dro ar hen safle ysgol yn Hubberston, Aberdaugleddau - mae eisoes cynlluniau ar y gweill ar gyfer adeiladu tai cymdeithasol parhaol ar gyfer y dyfodol ar y safle hwn.

15 June 2021

Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar daliadau parcio ceir

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnig diwygio ei orchymyn parcio Oddi ar y Stryd (meysydd parcio)

Mae'n dilyn adolygiad llawn o'r gwasanaeth, a ystyriwyd gan y Cabinet ym mis Mawrth 2020 a gytunodd i fynd ymlaen i ymgynghoriad.

04 June 2021

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017