Ystafell Newyddion

Ad-dalu tocynnau'r bont

Yn dilyn y cadarnhad y bydd tollau Pont Cleddau yn cael eu diddymu ar 1 Ebrill 2019, mae yna gynlluniau ar y gweill i ad-dalu defnyddwyr ffyrdd sydd â thocynnau heb eu defnyddio ar gyfer y bont.

Bydd Cyngor Sir Penfro yn cynnig ad-daliadau ar gyfer tocynnau heb eu defnyddio, a hynny am gyfnod o dri mis hyd at 30 Mehefin 2019.

O 1 Ebrill 2019 ymlaen, bydd yr ad-daliadau hyn ar gael o swyddfa Pont Cleddau ei hun a chanolfan gwasanaethau cwsmeriaid y Cyngor  Adain y Gogledd yn Neuadd y Sir, Hwlffordd.

Mae yna drefniadau hefyd ar y gweill i ad-dalu cwmnïau masnachol sydd â niferoedd mwy o docynnau heb eu defnyddio.

Bydd y Cyngor yn rhoi'r gorau i werthu tocynnau ddydd Sul, 24 Mawrth 2019.

Mae tollau Pont Cleddau yn amrywio yn dibynnu ar y defnyddwyr ffyrdd.

Mae beicwyr modur yn talu 35 ceiniog, ceir yn talu 75 ceiniog, a lorïau sy'n pwyso mwy na dwy dunnell yn talu £1.50.

Gellir cael disgownt ar y prisiau hyn trwy brynu llyfr o docynnau.


ID: 5002, revised 13/03/2019