COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Adeiladu ar y partneriaethau a luniwyd yn ystod pandemig Covid-19

Gweithio gyda'n gilydd er budd holl bobl Sir Benfro ac adeiladu ar y partneriaethau a grëwyd yn ystod pandemig Covid-19 yw thema seminar sy'n cael ei chynnal yr wythnos hon.

Mae Covid wedi creu heriau mawr i ni i gyd ond mae cydweithio ac ymdrech gyfunol Cynghorau Sir, Tref a Chymuned, gan weithio'n agos gyda'r Cyngor Sir ac asiantaethau partner, wedi ymddangos fel cyfle cadarnhaol a chyfle gwirioneddol ar gyfer y dyfodol.

Mae Cyngor Sir Penfro, gan weithio gyda Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) a PLANED, wedi hwyluso dwy seminar rithwir gyda chynghorwyr tref a chymuned lleol eisoes a bydd y drydedd yn cael ei chynnal ddydd Iau 25 Mawrth. 

Mae gwahoddiad wedi'i anfon at bob Cyngor Tref a Chymuned drwy eu Clercod.

Teitl y seminarau yw: ‘Adferiad dan arweiniad dinasyddion – gweithio'n well gyda'n gilydd.’

Hyd yma mae'r themâu wedi canolbwyntio ar gynnal momentwm y gwaith partneriaeth a sicrhau bod trigolion Sir Benfro wrth wraidd yr adferiad ôl-covid.

Rydym yn croesawu unrhyw un o Gyngor Tref neu Gymuned Sir Benfro a hoffai ymuno i wneud hynny, ac yn eu hannog i wneud hynny.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim i ymuno ag ef, a bydd yn canolbwyntio ar drosglwyddo asedau, grymuso cymunedau, ymgysylltu â phobl, a galluogi pobl ifanc i gymryd rhan.

I gymryd rhan, cliciwch y ddolen hon: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMod-CprT0qE9IDbHkczv5kbleMprTfosiH 

Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau yn cynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer ymuno â'r cyfarfod.

 


ID: 7628, revised 23/03/2021