COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Aelod cabinet newydd dros addysg

Mae arweinydd Cyngor Sir Penfro, David Simpson, wedi gwneud newid i'w dîm Cabinet o naw aelod.

Mae Cynghorydd Aberduagleddau, Guy Woodham, wedi cymryd lle'r Cynghorydd David Lloyd o Dyddewi fel yr Aelod Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes.

Cyhoeddodd y Cynghorydd Simpson y newid yn dilyn cyfarfod blynyddol yr Awdurdod ddydd Gwener (10 Mai).

Mae'r Cynghorydd Woodham- sy’n aelod o grŵp Llafur y Cyngor - yn gyn-gadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Ysgolion a Dysgu.

Yn fwy diweddar bu'n gadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ar Bolisi a Chyn-benderfynu.

Mae’n llywodraethwr ysgol ers deng mlynedd bellach, ac ef yw Cadeirydd presennol y Corff Llywodraethu yn Ysgol Gynradd Gymunedol Aberdaugleddau.

Mae’n gynghorydd tref yn Aberdaugleddau, yn ogystal â bod yn gyn-faer yno. Cafodd ei ethol i'r Cyngor Sir yn 2012.

Wrth dalu teyrnged i'r Cynghorydd Lloyd, dywedodd y Cynghorydd Simpson: "Rwy'n ddiolchgar iawn iddo am ei waith caled a'i ymroddiad o dan fy arweinyddiaeth yn y Cabinet dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

"Fodd bynnag, roeddwn yn teimlo mai dyma'r adeg iawn i gael newid, a chael ffocws newydd ar bortffolio heriol.

"Mae'r Cynghorydd Woodham wedi fy mhlesio gyda'i waith mewn Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu, ac rwy'n siŵr y bydd yn arddangos yr un angerdd yn ei rôl newydd."

Bydd y Cynghorydd Joshua Beynon, yr Aelod Llafur dros Ddoc Penfro: Llanion, yn cymryd lle’r Cynghorydd Woodham fel Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Bolisi a Chyn-benderfynu.

Bargyfreithiwr yw’r Cynghorydd David Lloyd, ac ef sydd wedi dal portffolio addysg y Cyngor Sir ers 2016.

Capsiwn
Aelod Cabinet Newydd: Y Cynghorydd Guy Woodham.

 


ID: 5221, revised 13/05/2019