COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Ailosod Arwyneb

Fel rhan o raglen barhaus Cyngor Sir Penfro i ailosod arwynebau ffyrdd, bydd Cylchfan Sgwâr Bridgend – a elwir yn lleol yn Gylchfan Morrisons – yn cael arwyneb newydd.

Bydd y gwaith yn cynnwys plaenio arwyneb presennol y ffordd a gosod haen gref o Asffalt Rholiedig Poeth yn ei le.

Ar yr un pryd, rydym wedi manteisio ar y cyfle i adolygu cynllun y gylchfan.

O ganlyniad, bydd hyn yn arwain at rai mân newidiadau i'r marciau ar y ffyrdd a'r arwyddion yn yr ardal hon.

Dyma un o'r cyffyrdd prysuraf yn ein rhwydwaith o ffyrdd Sirol, ac er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar ddefnyddwyr y ffyrdd, bydd y gwaith yn cael ei wneud gyda'r nos.

Ar hyn o bryd y bwriad yw dechrau'r gwaith ddydd Llun, 16 Medi, a dylai fod wedi’i gwblhau cyn pen pum niwrnod.

Yn ystod yr amseroedd y bydd y ffordd wedi'i chau, bydd gwyriadau dros dro ar waith. Ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra a achosir.


ID: 5636, revised 13/09/2019