COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

£66m mewn grantiau cymorth Covid-19 a dalwyd i fusnesau Sir Benfro

Mae gwaith tîm anhygoel wedi gweld Cyngor Sir Penfro yn talu dros £66m mewn grantiau cymorth Covid-19 i fusnesau yn y sir hyd yn hyn.

Ledled Cymru, mae dros £1bn wedi’u talu i fusnesau ers dechrau’r pandemig.

Yn Sir Benfro, talwyd 9,171 o grantiau ar draws y 10 grant a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru.

Y cyfanswm o £66,370,548 a dalwyd yn Sir Benfro yw’r pedwerydd swm uchaf a dalwyd yng Nghymru hyd yn hyn.

Mae’r ffigurau’n cynyddu o hyd ac mae rhagor o daliadau wedi’u gwneud yr wythnos hon.

Erbyn hyn, mae’r tîm yn canolbwyntio ar y Grant Busnesau dan Gyfyngiadau ac yn gweithio drwy’r ceisiadau.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Miller, Aelod Cabinet dros yr Economi: “Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau bod yr arian sydd ar gael i gefnogi busnesau yn ystod y cyfnod anodd hwn yn eu cyrraedd cyn gynted â phosibl.

“Mae’r nifer fawr o geisiadau a broseswyd a’r arian a drosglwyddwyd yn cadarnhau’r ymdrechion hynny, ac nid ydym wedi gorffen eto.

“Erbyn hyn, rydym wedi symud ymlaen i’r Grant Busnesau dan Gyfyngiadau, ac rydym yn barod i barhau â’r ymdrech i helpu busnesau yn Sir Benfro am gyn hired ag y bydd raid.’

Mae’r Cyngor wedi rhoi cyfres gyfleus o Gwestiynau Cyffredin ar y Grant Busnesau dan Gyfyngiadau, ynghyd â llawer mwy o wybodaeth am gymorth busnes a sut i wneud cais am grantiau, ar ein tudalennau Cymorth Busnes yn: https://www.sir-benfro.gov.uk/cyngor-a-chefnogaeth-i-fusnesau

Bydd manylion am grantiau cymorth busnes Llywodraeth Cymru yn y dyfodol yn cael eu rhoi ar y wefan uchod hefyd, wrth iddynt gael eu cyhoeddi.

 


ID: 7406, revised 22/01/2021