COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Angen safbwyntiau’r cyhoedd ar y polisi gwerthu ar y stryd

Mae Cyngor Sir Penfro am glywed safbwyntiau’r cyhoedd ar ei Bolisi Drafft Gwerthu ar y Stryd.

Mae Gwerthu ar y Stryd yn cwmpasu ystod eang o weithgareddau manwerthu ac arlwyo ar strydoedd cyhoeddus.

Mae cynnwys y ddogfen yn amlinellu’r polisi sy’n ymwneud â gwerthu ar y stryd yn Sir Penfro.

Bwriad y polisi yw sicrhau bod masnach ar y stryd yn cael ei ddarparu yn unol â gofynion deddfwriaethol gan sicrhau fod anghenion preswylwyr, busnesau ac ymwelwyr yn cael eu diwallu er mwyn cynorthwyo ag adfywio’r Sir.

“Mae’r Awdurdod yn edrych i greu profiad o werthu ar y stryd sy’n amrywiol a bywiog ac sy’n ychwanegu at gefndir cymdeithasol a diwylliannol y Sir,” dywedodd y Cynghorydd Pat Davies, Aelod o’r Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Tai a Rheoliadau. 

“Er mwyn creu hyn, mae angen i ni gael safbwyntiau’r cyhoedd er mwyn i ni allu creu polisi effeithiol.”

Er mwyn gweld y polisi, ewch i www.pembrokeshire.gov.uk/dstp neu ffoniwch y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid ar 01437 764551 er mwyn gofyn am gopi.

Gellir rhoi adborth ar y polisi trwy e-bost ar surveys@pembrokeshire.gov.uk neu anfonwch eich sylwadau at: Cyngor Sir Penfro, Polisi, 2D Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP.

Y dyddiad cau yw Dydd Mercher, 13 Mawrth 2019.

 

 

 


ID: 4736, revised 11/02/2019