COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Annog trefnwyr i ddarllen arweiniad ar gynnal digwyddiadau Covid effro

Mae trefnwyr sy’n bwriadu cynnal digwyddiadau yn Sir Benfro yn cael eu hannog i ddarllen arweiniad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu dogfen ‘Diogelu Cymru: creu digwyddiadau Covid effro’.

Nod y ddogfen yw helpu’r rheiny sy’n rhan o drefnu, mynychu a rheoleiddio digwyddiadau dan do ac awyr agored yng Nghymru.  

Mae’n helpu trefnwyr i ddeall sut i weithredu yn ystod y pandemig a lleihau’r risgiau i weithwyr, contractwyr, gwirfoddolwyr a mynychwyr digwyddiad.  

Mae’r arweiniad yn amlygu’n glir, os nad yw’n bosibl cadw pellter cymdeithasol neu os nad yw’n bosibl rheoli risgiau’n effeithiol – gan gynnwys mynychwyr yn parchu pellter cymdeithasol – na ddylai’r digwyddiadau neu elfennau o’r digwyddiadau hynny gael eu cynnal ar hyn o bryd.

Bydd angen cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr ym mhob digwyddiad.

Mae’r ddogfen ar gael yma: https://llyw.cymru/diogelu-cymru-creu digwyddiadau-covid-effro

Mae Cyngor Sir Penfro hefyd wedi paratoi pecyn offer digwyddiadau i gefnogi’r rhai sy’n trefnu digwyddiadau.

Gallwch ddod o hyd i’r pecyn offer ar: https://www.sir-benfro.gov.uk/pecyn-offer-digwyddiadau

Caiff trefnwyr sy’n bwriadu cynnal digwyddiadau ar dir Cyngor Sir Penfro eu hatgoffa i gysylltu â’r Cyngor i gael caniatâd.

Cysylltwch â propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.


ID: 7886, revised 17/06/2021