Ystafell Newyddion

Archebion ar yr un diwrnod ar gael nawr yn y Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Erbyn hyn, gall preswylwyr Sir Benfro archebu ymweliadau â Chanolfannau Gwastraff ac Ailgylchu’r sir ar yr un diwrnod.

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cyflwyno’r opsiwn o archebu ymweliad y diwrnod hwnnw ar ôl ceisiadau gan y cyhoedd.

Mae’n hawdd archebu slotiau amser drwy’r gwasanaeth Fy Nghyfrif, drwy wefan Cyngor Sir Penfro neu dros y ffôn (gweler isod).

Gwnaed y gofyniad i archebu amser cyn ymweld â Chanolfan Gwastraff ac Ailgylchu yn barhaol ym mis Tachwedd 2021.

Mae’r system archebu wedi gwella rheolaeth traffig yn y canolfannau ac wedi arwain at fanteision o ran iechyd a diogelwch i’r cyhoedd a staff.

Mae hefyd wedi lleihau lefel y camddefnydd o’r canolfannau gan ddefnyddwyr masnachol sy’n gwaredu gwastraff taladwy fel gwastraff domestig ac wedi lleihau gwastraff trawsffiniol.

Mae systemau archebu tebyg yn cael eu defnyddio gan sawl awdurdod lleol arall yng Nghymru.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros Wasanaethau Preswylwyr, y Cynghorydd Rhys Sinnett: “Rydym yn falch o fod wedi cyflwyno’r opsiwn ar gyfer ymweliadau â’n Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu ar yr un diwrnod, gan y gwyddom y bu llawer o ofyn amdano.

“Mae’r gallu i archebu apwyntiadau y diwrnod hwnnw wedi cael ei lansio’n feddal dros yr ychydig wythnosau diwethaf i brofi’r system a bu’n boblogaidd yn barod. 

“Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn rhoi mwy o hyblygrwydd i breswylwyr o ran pa bryd y gallant archebu slot mewn Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu.”

I archebu slot ar gyfer un o’r canolfannau, gallwch:

·         ddefnyddio Fy Nghyfrif, os ydych wedi cofrestru https://account.pembrokeshire.gov.uk/Page/WRC-Booking

·         archebu’n uniongyrchol ar wefan CSP: https://www.pembrokeshire.gov.uk/forge/wrc/wrc.html?lang=cym

·         ffonio 01437 764551

Cofiwch fynd â phrawf o bwy ydych (sy’n dangos y cyfeiriad sydd ar eich archeb) gyda chi i’ch apwyntiad.

Mae canllawiau llawn a rhagor o wybodaeth am archebu a mynd i apwyntiad mewn Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu ar gael yn: https://www.sir-benfro.gov.uk/nghanolfan-ailgylchu-gwastraff-y-cartref


ID: 8952, revised 04/08/2022