Ystafell Newyddion

Arolwg trafnidiaeth gyhoeddus Hwlffordd

Mae pobl sy’n byw neu’n gweithio yn Hwlffordd, neu sy’n teithio drwy’r dref yn aml, yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae’r arolwg yn rhan o gynnig gan Cyngor Sir Penfro i wella cyfleusterau cyfnewid trafnidiaeth gyhoeddus yn y dref.

Mae’r Cyngor wedi penodi WSP Ltd i gasglu adborth am deithiau i Hwlffordd ac oddi yno, yn ogystal â’r gwasanaethau a’r cyfleusterau a ddarperir yng ngorsafoedd trenau a bysiau Hwlffordd.

Mae’r arolwg ar gael ar wefan Cyngor Sir Penfro tan 31 Ionawr ar www.sir-benfro.gov.uk/dweud-eich-dweud

 


ID: 4592, revised 10/01/2019