COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Arweinydd y Cyngor yn cyhoeddi'r diweddaraf am coronafeirws: Dydd Llun 29 Mehefin

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi darparu diweddariad pellach ar y Coronafeirws ar gyfer dydd Llun, 29 Mehefin, fel a ganlyn:

‘Mae heddiw’n dynodi ailddechrau tymor yr ysgol.

‘Wrth i mi eistedd yma, yn ysgrifennu’r neges hon, rwy’n falch iawn o ddweud bod ein hysgolion yn ôl ar agor. Mae hon wedi bod yn dasg enfawr i bawb sy’n gysylltiedig â’r gwaith o ddatgloi’r drysau a chael ein plant yn ôl i’r ystafell ddosbarth unwaith eto.

‘Dylai ieuenctid heddiw fod yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi eu cefnogi - a byddant yn parhau i wneud hynny - drwy gydol eu blynyddoedd mewn addysg.

‘Fe wnaethon ni gau ysgolion yn ôl ym mis Mawrth, ond wnaethon ni ddim rhoi’r gorau i addysgu na chynnig cymorth. Diolch yn fawr i bawb a fu’n gysylltiedig â hyn, yn arbennig am y ffordd y gwnaethon ni ddarparu dysgu gartref.

‘Bob dydd, rydym yn gweld newidiadau wrth i ni barhau i ailadeiladu ein sir ac ailagor gwasanaethau wrth i hyder dyfu.

‘Fel trigolion Sir Benfro, mae angen i ni gofio bod cyfyngiadau teithio lleol mewn lle ar hyn o bryd. Fodd bynnag, daw’r amser pan fydd Llywodraeth Cymru yn adolygu ac yn llacio’r cyfyngiadau hynny.

‘Unwaith y bydd y cyfyngiadau wedi llacio, gallwn ddisgwyl i ymwelwyr ailymweld â’n sir. Rwyf am sicrhau pawb ein bod yn cynllunio ar gyfer dychweliad ymwelwyr mewn modd diogel, gan sicrhau y bydd eitemau fel toiledau a meysydd parcio ar agor yn llawn.

‘Byddwn yn parhau i ddilyn y canllawiau Covid-19 a newid ein dull o weithredu pan fydd yr amser yn iawn.

‘Bydd fy niweddariad nesaf ddydd Mercher.’

‘Mae’r datganiadau i’r wasg canlynol wedi’u cyhoeddi ers fy niweddariad diwethaf ddydd Gwener:

·         Teyrnged GIG Neuadd y Sir:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/neuadd-y-sir-i-ddal-teyrnged-y-gig

·         Ymdrech fawr ar gyfer dychwelyd disgyblion:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/ymdrech-fawr-y-tu-ol-ir-llenni-i-baratoi-ar-gyfer-dychwelyd-disgyblion

·         Neges i ddisgyblion gan Aelod Cabinet:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/neges-i-ddisgyblion-gan-aelod-cabinet

·         Glanhawyr ifanc yn sicrhau bod ysgolion yn ddiogel:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/canmoliaeth-wrth-i-lanhawyr-ifanc-helpu-i-ssicrhau-bod-ysgolion-yn-ddiogel

·         Diweddariad ar gofrestru genedigaethau, priodasau a marwolaethau:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/genedigaethau-priodasau-a-marwolaethau-y-diweddaraf-gan-wasanaeth-cofrestru-sir-benfro

 

‘Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n diweddaru ei adnoddau ac yn ychwanegu atynt yn rheolaidd.  Dewch o hyd i bob ased yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/adnoddau-coronafeirws/   

‘Hefyd, cadwch lygad ar ein hystafell newyddion ar: https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

‘I gael y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau, ewch i: https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllunio-argyfwng/newidiadau-i-wasanaethau

‘Ac i gael diweddariadau dyddiol drwy e-bost, ewch i’n gwefan a mewngofnodi i My Account ar:

https://myaccount.pembrokeshire.gov.uk

‘Cofiwch: ‘Arhoswch yn Lleol. Cadwch yn Ddiogel.’

 

Dolenni defnyddiol:

 

 


ID: 6646, revised 30/06/2020