COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Arweinydd y Cyngor yn trafod y diweddaraf am coronafeirws: Dydd Iau 21 Mai

Mae’r Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro, wedi darparu diweddariad coronafeirws pellach ar gyfer dydd Iau, 21ain Mai, fel a ganlyn:

“Unwaith eto dyma ni’n mynd am benwythnos gŵyl y banc arall ac fe fydd yr un fath â’r ddwy Ŵyl y Banc ddiweddar o ran yr hyn sydd angen i ni oll ei wneud i gydweithio er mwyn curo’r pandemig hwn.

 

“Yr wythnos nesaf, sef dydd Mawrth, 26ain Mai, bydd ein Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu’n ailagor a daw hynny gyda mesurau i sicrhau y gallwn eu gweithredu’n ddiogel.

 

“Gallaf gadarnhau ein bod bellach wedi cael 4,200 o archebion, sy’n rhyfeddol. Rwyf eisiau diolch i bawb yn ein canolfan gyswllt a’n hadran TG am lunio’r drefn archebu a thrin yr archebion wrth iddynt ddod i mewn.

 

“Fel erioed, mae angen i bawb chwarae eu rhan ac ystyried sut mae’r pethau a wnânt yn effeithio ar eraill.

 

“Fel y gwyddom i gyd, mae’r cyfyngiadau’n dal arnom ac, felly, mae pawb yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau i ddiogelu eu hiechyd eu hunain ac iechyd pobl eraill.

 

“Rwy’n clywed am bobl sy’n mentro ymhellach draw i ymarfer a mynd â’u cŵn am dro. Mae hyn yn fy mhryderu oherwydd nad yw’r rheolau wedi newid yng Nghymru.

 

“Mae angen i ni osgoi’r agwedd ‘mae’n iawn i mi’ oherwydd bod pawb yn teimlo’n agored i niwed a, hyd nes bydd y cyngor yn newid, mae angen i ni sicrhau ein bod yn aros yn gryf a pheidio â mentro lledaenu’r feirws.

 

“Fe allwn - a rhaid i ni - ddal i gydweithio er mwyn ymladd y frwydr fawr hon. Nid nawr yw’r amser i fynd dros ben llestri.

 

“Mae dewis gan bawb; felly cofiwch sicrhau eich bod yn gwneud y dewis cywir er mwyn gwarchod ein dyfodol.

 

 

 

 

 

 

“Cyhoeddwyd y datganiadau canlynol i’r wasg cysylltiedig â’r coronafeirws heddiw:

 

·       Ailddechrau Casglu Gwastraff Swmpus:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/mae-casgliadau-gwastraff-cartref-swmpus-yn-ail-ddechrau-ar-sail-gyfyngedig

 

·       Gwaith ar y Gweill i Ailagor Canolfannau Hamdden:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/gwaith-ar-y-gweill-ar-y-ffordd-fwyaf-diogel-o-ail-agor-canolfannau-hamdden

 

·       Nid yw Achubwyr RNLI ar Ddyletswydd Eto:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/achubwyr-bywyd-yr-rnli-heb-eu-defnyddio-ar-draethaur-sir-eto

 

·       Erfyn Arnoch i Beidio â Theithio i Sir Benfro:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/neges-yn-aros-yr-un-fath-peidiwch-a-ymweld-a-sir-benfro-y-wyl-banc-hon

 

·       Arwyddion y Cyngor yn Diolch i Weithwyr Allweddol:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/mae-arwyddion-yn-diolch-i-staff-y-gig-a-gweithwyr-allweddol-am-ymateb-covid-19

 

·        Miloedd yn Archebu Cyfnodau Gwastraff ac Ailgylchu:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/mae-miloedd-o-slotiau-gwastraff-ac-ailgylchu-wediu-trefnu

 

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n diweddaru ac ychwanegu at ei adnoddau’n rheolaidd. Chwiliwch i weld yr holl asedau yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/adnoddau-coronafeirws/   

 

“Hefyd, cadwch olwg ar ein hystafell newyddion yn:
https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

 

“Ac i gael diweddariadau e-bost dyddiol, ewch i’n gwefan a mewngofnodi i Fy Nghyfrif yn:

https://fy-nghyfrif.sir-benfro.gov.uk

“Cofiwch aros yn gryf, aros gartref ac aros yn ddiogel. Diolch.”

Cysylltiadau defnyddiol:

 

 

 

 


ID: 6475, revised 12/06/2020