Ystafell Newyddion

Arweinydd yn Diolch i Breswylwyr am Gefnogi Cynllun Newydd

Wrth i gynllun gwastraff ac ailgylchu newydd Sir Benfro ddechrau, mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro wedi canmol cefnogaeth deiliaid tai sy'n cymryd yr amser i ddidoli a chyflwyno eu gwastraff a'u hailgylchu'n gywir.

“Nid yw newid yn hawdd,” meddai’r Cynghorydd David Simpson. “Rydyn ni’n gwybod hynny ac rydyn ni wir yn gwerthfawrogi ymdrechion pawb. Mae'n wych bod cymaint o bobl yn Sir Benfro yn gwneud eu rhan dros yr amgylchedd. ”

Dywedodd, er bod y cynllun yn newydd i Sir Benfro, mai'r awdurdod yw'r 14fed cyngor yng Nghymru i fabwysiadu'r trefniant ailgylchu wedi'i ddidoli wrth ymyl y ffordd. 

“Mae’r cynllun hwn eisoes wedi’i fabwysiadu gan dros hanner y 22 awdurdod yng Nghymru,” meddai.

“Mae ganddo enw da yn yr ardaloedd hynny, gan gynnwys yn yr awdurdodau mwyaf gwledig fel Powys.

“Dyma lasbrint dewisol Llywodraeth Cymru ar gyfer casglu. Maent yn awyddus i hyrwyddo un cynllun ar gyfer Cymru gyfan er mwyn hwyluso dealltwriaeth y cyhoedd a darparu'r lefelau uchaf o ailgylchu o'r ansawdd gorau. "

Dywedodd Richard Brown, Pennaeth yr Amgylchedd ac Amddiffyn y Cyhoedd, fod rhai problemau cynnar i'w disgwyl, ond bod awdurdodau eraill wedi canfod mai dim ond tymor byr oedd problemau o'r fath.

“Rydyn ni'n derbyn y bydd yna drafferthion cychwynnol. Mae gennym griwiau newydd, lorïau newydd a system newydd. Mae yna lawer o newid yn digwydd i gyd ar unwaith i ni'n hunain ac i'r cyhoedd,” meddai.  

“Fodd bynnag, roedd nifer o agweddau cadarnhaol i'r diwrnodau cyntaf. Dywedodd y criwiau fod mwyafrif llethol y bobl yn defnyddio'r system newydd yn gywir ac ychydig iawn o halogiad ydoedd. Cawsom ganmoliaeth hefyd am y ffordd y dychwelwyd y cynwysyddion.

“Rydym yn parhau i weithio’n galed i gyflwyno’r cynllun yn effeithiol ledled y sir.”

Mae'r Cyngor yn annog unrhyw un sydd ag ymholiadau am y gwasanaeth newydd i edrych ar y Cwestiynau Cyffredin a gwybodaeth arall yma:   www.pembrokeshire.gov.uk/waste-changes   

Os nad yw hyn yn ateb eich ymholiad, e-bostiwch   enquiries@pembrokeshire.gov.uk  

“Mae pob ymholiad e-bost yn cael ei gofnodi ond nid ydym yn gallu dychwelyd e-bost o gydnabyddiaeth,” meddai Richard. “Fodd bynnag, rydym yn eich sicrhau bod rhywun yn delio â nhw. Peidiwch ag anfon e-bost dilynol gan ei fod yn ychwanegu at nifer y negeseuon a dderbynnir."


ID: 5764, revised 06/11/2019