COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Atgoffa: Covid-19 arwyddion am ddim i'w lawrlwytho

Mae Cyngor Sir Penfro’n atgoffa busnesau lleol bod modd lawrlwytho arwyddion cysylltiedig â diogelwch a datgloi COVID-19 yn ddi-dâl.

Daw’r nodyn atgoffa wrth i fwy o fusnesau Sir Benfro paratoi i ailagor.

Cynhyrchwyd yr arwyddion – gan gynnwys negeseuon ar olchi’r dwylo, cadw pellter cymdeithasol, mygydau a mwy – gan staff sy’n gweithio gyda thîm graffigwaith ac Uned Arwyddion Cyngor Sir Penfro.

Mae’r arwyddion ar gael i gymuned gyffredinol a busnesau Sir Benfro eu lawrlwytho’n ddi-dâl i’w defnyddio.

Dywedodd David Simpson, Arweinydd y Cyngor, y teimlai ei bod yn bwysig i bawb yn y sir gydweithio i sicrhau bod y broses ddatgloi’n gweithio’n ddiogel ac yn effeithlon.

I lawrlwytho’r arwyddion, ymwelwch ag: www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws-cyngor-a-chanllawiau/arwyddion-datgloi-covid-19


ID: 6802, revised 31/07/2020