Ystafell Newyddion

Baner Diwrnod y Lluoedd Arfog yn chwifio dros Neuadd y Sir

Codwyd Baner Diwrnod y Lluoedd Arfog mewn seremoni yn Neuadd y Sir, Hwlffordd heddiw (dydd Gwener).

Cafodd aelodau'r Lluoedd Arfog – rhai blaenorol a phresennol – eu cydnabod cyn Diwrnod y Lluoedd Arfog a fydd yn cael ei ddathlu yfory, ddydd Sadwrn, 25 Mehefin. 

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd Pat Davies: "Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn gyfle pwysig i ddiolch i holl aelodau ein Lluoedd Arfog am eu gwaith pwysig ledled y byd.

"Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog hefyd yn gyfle i ddangos ein cefnogaeth i deuluoedd y gwasanaeth, cyn-filwyr a chadetiaid.

"Mae dangos cefnogaeth i'r Lluoedd Arfog yn rhoi hwb gwerthfawr i forâl y milwyr a'u teuluoedd."

Ychwanegodd y Cynghorydd Davies: "Rydym ni yng Nghyngor Sir Penfro yn falch unwaith eto i chwifio baner arbennig a gynlluniwyd ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog."

I gael mwy o wybodaeth am y Lluoedd Arfog, ewch i:

·         https://www.wales-rfca.org/

·         www.armedforcescovenant.gov.uk

·         https://thevcgallery.com/

 

Pennawd: Cadeirydd y Cyngor, Pat Davies a Hyrwyddwr Lluoedd Arfog yr Awdurdod, y Cynghorydd John Cole, yn y llun gyda Swyddog Cyswllt Cyfamod Rhanbarthol y Lluoedd Arfog, Hayley Edwards.

 


ID: 8819, revised 24/06/2022