COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Bwyd Sir Benfro yn Arwain Adfywiad y Cyngor

Mae pawb yn gwybod nad oes unlle’n cymharu i Sir Benfro o ran bwyd, ac yn ystod Sioe’r Sir yr wythnos hon mae Cyngor Sir Benfro yn gwahodd cynhyrchwyr lleol a masnachwyr i fynd ati i brofi hynny.

Fore Iau yn stondin CSP, bydd gweledigaeth newydd ar gyfer Parc Bwyd Withybush ac Emporiwm Bwyd newydd yng nghanol tref Hwlffordd yn cael ei ddatgelu i fusnesau lleol.

Bydd y Parc Bwyd yn cynnig cyfleusterau storio, magu, a pharatoi bwyd, a’r Emporiwm yn fodd o ddathlu cynnyrch Sir Benfro - gyda neuadd fwyd ddeniadol a chyffrous lle gall busnesau lleol gynnig eu bwydydd a’u diodydd gwych i drigolion lleol ac ymwelwyr.

Mae’r Cynghorydd Paul Miller yn frwd dros y syniad o droi Sir Benfro’n ‘Gyrchfan Fwyd’, gan adeiladu ar enw da’r Sir trwy gydol y DU. ‘Mae bwyd yn rhan fawr o’n agenda adfywio. Ein bwriad gyda’r fenter hon ar y cyd â Llywodraeth Cymru yw gwneud cais i sefydlu’r Parc Bwyd y drws nesaf i faes y sioe yn Withybush. Yn ogystal â hyn, rydym yn ymchwilio’r posibilrwydd o greu lleoliad arloesol i arddangos a gwerthu cynnyrch gorau Sir Benfro, a hynny ar hen safle adeilad Ocky White yng nghanol tref Hwlffordd.’

Parhaodd y Cynghorydd Miller: ‘Wrth i ni ddechrau datblygu ein cais ar gyfer hen adeilad Ocky white, rydym yn awyddus i’w rhannu gyda chi yn gyntaf er mwyn clywed eich adborth - rydym eisiau dysgu beth sy’n mynd i weithio ar gyfer busnesau bwyd Sir Benfro a beth sydd ddim am weithio.  Byddwn ni’n hyblyg iawn o ran ein dulliau gwaith, a bydd cydweithio’n allweddol. Dyma eich cyfle i ddylanwadu ar y cynigion, ac i drafod sut y gall eich busnes chi gael eu cynnwys.’

‘Mae’r weinyddiaeth hon yn benderfynol o adfywio Canol Tref Hwlffordd, ac mae’r fenter yma yn rhan o adfywiad ehangach o’r Dref Sirol, menter sy’n cynnwys Oriel a Llyfrgell newydd Glan-yr-afon. Yn fuan wedi hyn, bydd Castell Hwlffordd yn cael ei weddnewid, bydd y ganolfan siopa ar lannau’r afon o bosibl yn cael ei ailddatblygu, a bydd nawdd grant sylweddol i gefnogi ailddatblygiad hen unedau manwerthu ac i ailgyflwyno cartrefi i ganol y dref.

Dylai gwerthwyr a chynhyrchwyr bwyd Sir Benfro sydd eisiau dysgu rhagor fynd draw i babell CSP yn y Sioe Sir (Stondin A56) am 9:15 fore Iau.


ID: 5545, revised 13/08/2019