COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cadarnhau digwyddiad prawf peilot Llywodraeth Cymru ar gyfer Gogledd Sir Benfro

Bydd Triathlon Cymru yn cael ei gynnal yn Abergwaun ddydd Sadwrn (12 Mehefin) fel rhan o gyfres Llywodraeth Cymru o ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol profion peilot ledled y wlad.

Bydd y digwyddiadau peilot yn datblygu prosesau ac arweiniad i ganiatáu dychwelyd digwyddiadau yng Nghymru yn ddiogel wrth i fesurau coronafeirws leddfu.

Wedi'i drefnu gan Activity Wales, bydd Triathlon Cymru yn cael ei redeg mewn modd diogel a rheoledig ac mae'n agored i gyfranogwyr cofrestredig yn unig. Nid yw gwylwyr yn cael eu hannog.

Bydd y digwyddiad wedi'i leoli ym maes parcio Wdig Parrog, a fydd ar gau rhwng dydd Iau (10 Mehefin) a diwedd dydd Sadwrn (12 Mehefin).

Mae'r cwrs yn cynnwys nofio 1.2 milltir, taith feicio 56 milltir a rhedeg 13 milltir, gydag addasiadau wedi'u gwneud i ymgorffori canllawiau Covid a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol.

Bydd y llwybr beicio yn ymestyn i lawr i Tyddewi ac yn cynnwys pentrefi fel Trefin a Mathri.

Rhoddwyd cymeradwyaeth y Gweinidog ar ol ystyried y cynigion mewn nifer o gyfarfodydd Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau a drefnwyd gan Gyngor Sir Penfro, gyda mewnbwn gan gyrff allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Activity Wales, Heddlu Dyfed Powys, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 

Dywedodd y Cynghorydd Phil Baker, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro y mae ei bortffolio'n cynnwys Digwyddiadau Mawr, fod partneriaid wedi cydweithio'n agos.

“Mae llawer iawn o gynllunio wedi digwydd i sicrhau diogelwch cyfranogwyr, cymunedau lleol a'r staff sy'n rhedeg y digwyddiad, ac rydym yn hyderus y bydd yn llwyddiannus, er yn wahanol iawn i flynyddoedd blaenorol,” meddai.

Ychwanegodd: “Rydym yn ymwybodol y byddem fel arfer yn croesawu gwylwyr ond mae'r digwyddiad hwn yn wahanol – rydym yn annog pob gwyliwr i beidio â mynychu, a gofynnwyd i athletwyr sy'n cymryd rhan beidio â dod â chefnogwyr gyda nhw.”

Dywedodd fod ymgysylltu wedi digwydd gyda busnesau a chymunedau lleol a bod yr adborth wedi bod yn gadarnhaol, gyda dealltwriaeth bod y digwyddiad yn 'gam yn y broses tuag at ddychwelyd i normal'. 

Lansiwyd Triathlon Cymru yn 2013 ac mae'n ddigwyddiad sefydledig gyda gweithdrefnau ar waith sydd wedi’u profi. Mae'r athletwyr sy'n cymryd rhan yn rhan o ddigwyddiad 2020, a gafodd ei ganslo o ganlyniad i gyfyngiadau Covid.

Fel arfer, capasiti'r digwyddiad yw 1,200 o athletwyr ond at ddibenion y peilot, mae hyn wedi'i ostwng i 500.

Llun

Yn y llun mae athletwyr mewn Triathlon Cymru yn Abergwaun yn 2019.

Bydd y digwyddiad eleni yn cael ei addasu i ymgorffori canllawiau Covid a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol.

(credyd llun: Activity Wales Events)


ID: 7858, revised 08/06/2021