COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Cadw Gwrychoedd

Mae arolygydd cynllunio wedi cadarnhau penderfyniad gan Cyngor Sir Penfro i beidio â chaniatáu gwaredu 21 o wrychoedd ar Fferm Pisgah, Rhosfach, Clunderwen.

Gwnaed cais gan Robin Nicholson i gael gwared ar y gwrychoedd ar y sail y byddai eu gwaredu yn cynyddu allbwn amaethyddol ac yn gwella effeithlonrwydd a diogelwch ar y fferm.

Wrth gynnal yr Hysbysiad Cadw Gwrychoedd a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod, dywedodd yr arolygydd cynllunio, Richard Duggan, nad oedd sail yr apêl yn ddigonol ar gyfer yr amgylchiadau eithriadol a oedd yn ofynnol i gyfiawnhau gwaredu’r perthi.


ID: 5646, revised 17/09/2019